Wiadomości

Tak wyglądać będzie Plac Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie

Dziś ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania placu Dunikowskiego w Olsztynie. Ze wszystkich prac najlepsza okazała się wizualizacja architekta Radosława Guzowskiego z Warszawy. Celem konkursu było opracowanie ideowej koncepcji programowej i przestrzennej w zakresie nowego wykreowania Placu Xawerego Dunikowskiego, tak aby uzyskać wysokiej jakości przestrzeń publiczną odpowiadającą zabudowie śródmiejskiej.

O miano zwycięzcy w konkursie rywalizowało 9 prac konkursowych, z których jedna została odrzucona. Najlepsza okazała się praca 1008 warszawskiego architekta Radosława Guzowskiego, za którą autor otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. złotych.

Zwycięska wizualizacja nr 1008

plac-dunikowskiego1plac-dunikowskiego2

Opinia Sądu Konkursowego dla pracy nr 1008

Nagrodę przyznano za konsekwentną realizację przyjętej koncepcji utrzymania historycznej formy placu z pomnikiem Xawerego Dunikowskiego, jako najważniejszego elementu tej kompozycji, oraz dyskretne wprowadzenie w założenie placu nowych współczesnych form architektonicznych.

Na szczególne uznanie zasługuje propozycja pełnego otwarcia placu na nowoprojektowany Park Centralny.
Bardzo współczesna informacja o historii miejsca, wprowadzona w formie kubicznych, multimedialnych postumentów, stanowi ciekawy kontrapunkt dla samego pomnika.

Indywidualnie zaprojektowany system oświetlenia stanowi ciekawy, zintegrowany z zielenią, element kompozycji placu.  Wielkoprzestrzenne ramy są miejscem prowadzenia szeroko rozumianych instalacji oświetleniowych, również tych rozpiętych na stalowych linkach nad placem. Formy tych ram budzą jednak zastrzeżenia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaleceniach pokonkursowych, wprowadzona na plac woda, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika jak też na posadzce placu, stanowi atrakcyjne uzupełnienie programu.

Drugie miejsce i 10 tys. złotych zostało przyznane dla projektu warszawskiej firmy Akcent.

akcent01

 Pozostałe prace:

ReStudio Architektury Rafał Jacaszek – Olsztyn

RJ04

 

Małgorzata Sitarska – Olsztyn

MS02

Pracownia Projektowa Marta Rogalska – Gdańsk

MR04

 

STEELARTE Krzysztof Pawlikowski – Gdynia

KP04

CONCEPT Projektowanie Architektoniczne Tomasz Poręby – Grudziądz

TP04

 
Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*