styczeń 22, 2022

kortowskie

kortowskie

Wiadomości
Trwają prace związane z usuwaniem rośliny wodnej moczarki delikatnej. To projekt „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”. ...
0