Wiadomości

Straż miejska przypomina: obowiązuje zakaz spalania odpadów

Sezon grzewczy w Olsztynie dopiero się rozpoczął, a do dyżurnego Straży Miejskiej już wpływają zgłoszenia dotyczące spalania w piecach odpadów. W wyniku przeprowadzonych kontroli strażnicy miejscy ukarali właścicieli dwóch nieruchomości na os. Dajtki mandatami karnymi.

Przypominamy o zakazie spalania jakichkolwiek odpadów. Strażnicy miejscy w zakresie kontroli posesji pod kątem spalania odpadów na podstawie stosownej ustawy i uprawnień nadanych przez prezydenta miasta mają prawo wejść na teren nieruchomości i sprawdzić co jest spalane w piecu. Uprawnienia do kontroli daje strażnikom miejskim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Podmiot, który osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, zgodnie z art. 225§1 kk podlega odpowiedzialności karnej (do 3 lat pozbawienia wolności).

W przypadku potwierdzenia spalania odpadów podczas prowadzonej kontroli na podstawie art. 191 Ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987) strażnicy miejscy wyciągają konsekwencje przewidziane prawem. Zgodnie z nimi mają prawo w stosunku do osoby, która popełni wykroczenie zastosować pouczenie, postępowanie mandatowe (do 500 zł) lub skierować sprawę do Sądu (kara aresztu albo grzywny do 5 000 zł).

Źródło: SM w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*