Wiadomości

Realizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wydłużona o kolejne trzy lata

O kolejne trzy lata została wydłużona realizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji. Decyzję w tej sprawie podjęli olsztyńscy rajcowie podczas środowej (25 listopada) sesji Rady Miasta.

Choć kojarzona jest przede wszystkim z odnawianiem budynków, nie jest jedynie działaniem w sferze materialnej. Niezwykle istotnym celem,entem procesu rewitalizacji są działania społeczne, skierowane do osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Z takimi problemami mierzy się dokument, który został uchwalony w 2016 roku i będzie obowiązywać do 2023 roku.

– Ze względu na przesunięcia w harmonogramie konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego, część zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest wciąż w trakcie realizacji, a część z nich jeszcze się nie rozpoczęła – wyjaśnia dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. – Dotyczy to zarówno projektów realizowanych przez miasto, jak i Wspólnoty Mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, a także organizacje pozarządowe realizujące projekty rewitalizacyjne, w szczególności w obszarze usług społecznych.

Programem rewitalizacji objęta została część miasta, w której – po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy – występuje największa koncentracja zjawisk negatywnych. To obszar stanowiący nieco ponad dziewięć proc. powierzchni Olsztyna, na którym mieszka niemal 50,5 tys. osób. Teren obejmuje niemal całą część za torami oraz centralny fragment miasta, tereny przy dworcu oraz położone w pobliżu Starego Miasta, Parku Centralnego do Podgrodzia. Łącznie to 11 osiedli.

Wśród zaplanowanych lub już zrealizowanych działań są m.in. aktywizacja społeczna i zawodowa (specjalistyczne zajęcia, poradnictwo, programy profilaktyki, program „Podwórka z Natury”), modernizacja przestrzeni miejskiej (m.in. powstanie plant, skweru przy pl. Pułaskiego, zagospodarowanie pobliża Muzeum Nowoczesności), zadania związane ze zwiększeniem mobilności mieszkańców (Łynostrada, rozwój transportu zbiorowego), modernizacja infrastruktury służącej wzrostowi przedsiębiorczości.

Miejski Program Rewitalizacji zaczął powstawać w sierpniu 2015 roku. Został przyjęty decyzją olsztyńskiej Rady Miasta w czerwcu 2016 roku.

[Miejski Program Rewitalizacji 2023]

Źróło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*