Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur inwestują niezniechęceni wysokimi barierami prowadzenia biznesu

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zgodnie z wynikami szóstego już „Raportu o sytuacji mikro i małych firm” Banku Pekao, prawie połowa mikro i małych warmińsko-mazurskich firm inwestuje. To bardzo wysoki wynik na tle kraju. Przedsiębiorców nie zniechęciło nasilenie się barier utrudniających prowadzenie biznesu.

Warmińsko-mazurscy przedsiębiorcy są w nieco gorszych nastrojach niż w ubiegłym roku, kiedy to byli największymi optymistami w kraju. Ogólny Wskaźnik Koniunktury[1] na Warmii i Mazurach osiągnął zbliżoną do średniej dla całego kraju wartość 98 pkt. Przy czym, na Warmii w porównaniu z ubiegłym rokiem wskaźnik ten spadł o 1 p.p., a średnio w kraju wzrósł o 2 p.p. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z podregionu ełckiego, którzy ubiegły rok ocenili na 96,8 pkt (średnia dla przedsiębiorstw w kraju to 96,4 pkt), a 2016 rok na 102,3 pkt (średnia dla przedsiębiorstw w kraju to 100,2 pkt). Ubiegły rok najgorzej w województwie ocenili właściciele firm z olsztyńskiego, natomiast perspektywy obecnego roku najsłabiej ocenili właściciele firm z elbląskiego.

W porównaniu ze średnią krajową warmińsko-mazurscy mikro i mali przedsiębiorcy zdecydowanie najlepiej ocenili indeks zatrudnienia. Poza tym, nieco lepiej ocenili sytuację firmy, jej przychody, oraz wynik finansowy. Pozostałe cztery oceniane obszary: ogólną sytuację gospodarczą, sytuację branży, dostępność do zewnętrznego finansowania, czy oczekiwanie na zapłatę ocenili gorzej niż średnio w kraju.

Optymizm warmińsko-mazurskich przedsiębiorców nieco osłabł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najprawdopodobniej jest to związane z odczuwalnym pogorszeniem się warunków prowadzenia biznesu w województwie. Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur częściej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające działalność gospodarczą – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao S.A.

Przedsiębiorcom z Warmii i Mazur częściej niż średnio w kraju doskwierają bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zdecydowanie wzrósł od ubiegłorocznego badania i był wyższy od średniej krajowej, która pozostaje na niezmiennym poziomie od zeszłego roku (2,93 pkt. vs 2,75 pkt.). W warmińsko-pomorskim w porównaniu z 2014 rokiem wzrosło znaczenie barier takich jak: konkurencja innych firm, obciążenia biurokratyczne, przepisy prawne, dostęp do programów pomocowych oraz kwalifikacje pracowników.

Wyniki tegorocznego badania potwierdzają: warmińsko-mazurskie sprzyja inwestycjom. 49% mikro i małych firm inwestowało w 2015 r. Wprawdzie procent inwestujących firm nieznacznie (o 3 p.p.) spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem, to jednak nadal ten odsetek jest wyższy niż średnio w kraju (46%). W 2015 r. w podregionie ełckim inwestowało 51% przedsiębiorców, w elbląskim 50%, a w olsztyńskim 48%. W 2016 r. w województwie zamierza inwestować 45% firm (o 6 p.p. więcej niż średnio w kraju). Najwięcej, bo aż 53% przedsiębiorców będzie inwestować w podregionie olsztyńskim. W ełckim i elbląskim zamierza inwestować odpowiednio 42% i 35% właścicieli firm.

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur wierzą w swoją działalność i ufają intuicji. Pomimo wzrostu barier utrudniających prowadzenie działalności, nadal chętnie inwestują i rozwijają biznes. Co więcej, rzadziej niż średnio w kraju finansują inwestycje ze środków własnych i chętniej korzystają ze środków zewnętrznych takich jak kredyt bankowy, czy leasing – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao S.A.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 11% przedsiębiorców z Warmii i Mazur prowadzi działalność eksportową (dla porównania w kraju odsetek eksportujących firm wynosi 16%). Najwięcej przedsiębiorców inwestowało w ełckim – 18%, kolejno w olsztyńskim – 14%, najmniej w elbląskim – 3%. W 2016 r. eksportować będzie 13% przedsiębiorców: 21% w ełckim, 15% w olsztyńskim i 6% w elbląskim.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu są startupy czyli firmy, które działają na rynku krócej niż 3 lata. Startupy z dużo większym optymizmem oceniają otaczającą rzeczywistość. Ogólny Wskaźnik Koniunktury dla tej grupy firm wyniósł 104 punkty. Zmiany, które ułatwiłyby rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej startupom to mniejsze koszty pracy (ZUS, podatki; 50% wskazań), lepszy dostęp do finansowania (27%) oraz uproszczenie przepisów (11%).

Raport Banku Pekao powstał w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm, prowadzone we wrześniu 2015 r. Wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup subregionalnych, jak również według branż, wielkości firmy i okresu funkcjonowania na rynku. Respondenci odpowiedzieli na 70 pytań.

[1] Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”.

Źródło: Bank Pekao S.A.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Zadbaj o wyjątkowy nastrój w swoim domu ze świecami i woskami zapachowymi

Znasz to uczucie, gdy po całym dniu pracy