Wiadomości

Ponad 1,7 mld euro na rozwój województwa

Jak mają być rozdysponowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? Jakie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje będą miały możliwość skorzystania z tych pieniędzy? Jak przełoży się to na jakość życia mieszkańców Warmii i Mazur? – odpowiedzi na te pytania  poznamy podczas konferencji Inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Konferencja, która odbędzie się w Olsztynie 28 maja 2015 roku, będzie towarzyszyła pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.  W komitecie zasiadają przedstawiciele samorządów, strony rządowej, a także partnerzy spoza administracji. W tej trzeciej grupie są m.in. reprezentanci związków zawodowych, organizacji pracodawców, środowiska naukowego czy pożytku publicznego.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak ponad  1, 7 mld euro z RPO 2014-2020 przyczyni się do rozwijania potencjału województwa. Program zakłada dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny przedsiębiorczości, szkolnictwa, technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych, regionalnego rynku pracy czy włączenia społecznego.

Wytyczne Komisji Europejskiej premiują innowacyjność oraz łączenie nauki z biznesem.  Na szczególne wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w branżach objętych inteligentnymi specjalizacjami. W naszym regionie wyodrębniono trzy. Ekonomia wody –  związana z turystyką wodną, ośrodkami wellness i spa oraz budową jachtów. Produkcja żywności wysokiej jakości – z wykorzystywaniem doskonałych warunków naturalnych i rozwiniętej bazy badawczo-rozwojowej. Trzecia specjalizacja to przemysł drzewny i meblarski.

Nowością RPO 2014-2020 jest także nowy instrument wsparcia – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), które mają pomóc w rozwoju aglomeracji miejskich. W województwie są trzy takie obszary: aglomeracja olsztyńska, elbląska i ełcka. Pieniądze z ZIT mają służyć  ściślejszemu zintegrowaniu gmin otaczających największe m miasta regionu.

RPO WiM 2014-2020 koncentruje się na 4 głównych obszarach:

  • najwięcej, bo prawie 19 proc. wszystkich środków finansowych przeznaczone zostanie na wzmacnianie rozwoju technologicznego i innowacji oraz na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw –  ok. 320 mln euro
  • ok. 16 proc. środków budżetu RPO wykorzystanych będzie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie udziału energii odnawialnej oraz efektywność energetyczną –   ok. 268 mln euro,
  • niemal 14 proc. wszystkich funduszy zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe i kolejowe – region wciąż należy do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie –  ok. 196 mln euro,
  • z uwagi na szczególne w skali kraju problemy na rynku pracy ok. 12% dostępnych w programie środków przeznaczone zostanie na zwiększenie zatrudnienia – ok. 182 mln euro oraz ok. 7 proc. na aktywizację społeczno-zawodową –  128 mln euro

O  szczegółach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 opowiedzą uczestnicy konferencji i członkowie Komitetu Monitorującego. Konferencja odbędzie się w czwartek 28 maja 2015r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, w Sali Dębowej A.  Początek – godz.12:30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*