Wiadomości

Olsztyńska firma zaprojektuje sieć komunikacyjnych ścieżek rowerowych

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie”. Celem projektu jest powiązanie istniejących ścieżek z nowo budowanymi, żeby stworzyły jedną, funkcjonalną sieć.

Do ogłoszonego 24 września br. przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „NOW-EKO” Biuro Projektów sp. z o.o. z Olsztyna. Przedstawiona przez nią oferta na wykonanie zadania opiewa na 1.041.810.00 zł (z VAT) Propozycja drugiej firmy – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska była droższa i wynosiła 1.100.850.00 (z VAT).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji.

Zadanie zostało podzielone na 12 etapów realizacji:

Etap I – Budowa jednostronnej drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika przy ul. Krasickiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej) do skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej) oraz przy ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Kanta (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej).

Projekt powinien przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, urządzeń pomiarowych tzw. „liczników” rowerowych) oraz powstanie parkingu Bike&Ride w rejonie skrzyżowania ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego.

Etap II – Wykonanie projektu organizacji ruchu na al. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Rejewskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Opracowanie powinno zawierać rozwiązanie połączenia al. Piłsudskiego ze ścieżką „Kołodrom” w okolicach skrzyżowania z ul. Dworcową, a także rozwiązanie połączenia al. Piłsudskiego z al. Kościuszki i ul. Żołnierską.

Projekt powinien przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Etap III – Budowa obustronnej (lub fragmentami jednostronnej w zależności od możliwości terenowych) drogi dla rowerów o szer. min. 2,0 m i chodnika przy ul. Pstrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mielczarskiego (dowiązanie do istniejącej drogi rowerowej) do wysokości pętli autobusowej na os. Mazurskim (dowiązanie do projektu pn. Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła „Szczęsne” w ciągu obwodnicy).

Opracowanie powinno także przewidywać budowę odcinków łącznikowych służących obsłudze relacji rowerowych od strony ul. Pstrowskiego w kierunku ul. Opolskiej i ul. Szczytnowskiej. Projekt powinien przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, urządzeń pomiarowych tzw. „liczników” rowerowych) oraz powstanie 2 parkingów Bike&Ride: w rejonie istniejącej pętli autobusowej na os. Mazurskim oraz w rejonie skrzyżowania ul. Pstrowskiego z ul. Wyszyńskiego.

Etap IV – Budowa jednostronnej drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika po południowej stronie al. Obrońców Tobruku na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej w kierunku al. Warszawskiej oraz w kierunku istniejącej drogi dla rowerów po stronie północnej) poprzez skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza (wraz z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej) do skrzyżowania z al. Sikorskiego (dowiązanie do istniejącej drogi rowerowej).

Etap V – Budowa trasy rowerowej łączącej os. Jaroty ze Śródmieściem (tzw. trasa „Kołodrom”). Na trasę „Kołodrom” składają się następujące zadania:

 • Zadanie 1 – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika przez tereny zielone łączące os. Jaroty z os. Nagórki. Odcinek rozpoczyna się w okolicy istniejącego bezkolizyjnego przejazdu pod ul. Wilczyńskiego (pomiędzy ul. Kanta a ul. Mroza). Następnie trasa wiedzie fragmentem ul. Malewskiego, alejką parkową prowadzącą przy placu zabaw przy ul. Barcza (istniejący ciąg pieszorowerowy), a kończy się na wlocie w ul. Barcza (dowiązanie do istniejącej drogi dla rowerów). Należy uzgodnić i dowiązać się do projektowanej w ramach zadania pn. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem ul. Wilczyńskiego w okolicy bezkolizyjnego przejazdu pod ul. Wilczyńskiego.
 • Zadanie 2 – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika przy ul. Barcza od wlotu drogi prowadzącej do placu zabaw (wymagana zmiana rodzaju nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną oraz zmiana sposobu parkowania samochodów w zatoce postojowej przylegającej do istniejącej drogi rowerowej) do skrzyżowania z ul. Wańkowicza (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej).
 • Zadanie 3 – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika w śladzie istniejącego chodnika prowadzącego od ul. Wańkowicza do ul. Synów Pułku (dowiązanie do projektowanej ścieżki rowerowej w ul. Synów Pułku w ramach zadania pn. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem).
 • Zadanie 4 – Projektowany w ramach zadania pn. Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin i zintegrowanym węzłem przesiadkowym przy dworcu PKP/PKS wraz z rozbudową zajezdni tramwajowej z wyposażeniem): Droga dla rowerów i chodnik przy ul. Synów Pułku na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Pstrowskiego.
 • Zadanie 5 – Budowa drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Pstrowskiego.
 • Zadanie 6 – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika w śladzie asfaltowej alejki parkowej biegnącej od rejonu skrzyżowania ul. Pstrowskiego z ul. Metalową (istniejące schody terenowe naprzeciwko wlotu ul. Metalowej), następnie przy Szkole Podstawowej Nr 22 (z wykorzystaniem istniejącego bezkolizyjnego przejazdu pod ul. Żołnierską) do al. Piłsudskiego (w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i „Aquasfery”) wraz z zaprojektowaniem rozwiązania gwarantującego ciągłość trasy rowerowej przez al. Piłsudskiego w kierunku Parku im. J. Kusocińskiego. Opracowanie powinno także przewidywać budowę odcinków łącznikowych służących obsłudze relacji rowerowych wykorzystujących istniejące alejki parkowe w kierunku ul. Dworcowej.
 • Zadanie 7 – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika w śladzie alejek parkowych na terenie Parku im. J. Kusocińskiego biegnących od al. Piłsudskiego, poprzez istniejący bezkolizyjny przejazd pod ul. Dworcową, następnie przy Szkole Podstawowej Nr 3 i skateparku do ul. Głowackiego (w pobliżu budynku Teatru Lalek). Opracowanie powinno także przewidywać budowę odcinków łącznikowych służących obsłudze relacji rowerowych wykorzystujących istniejące alejki parkowe w kierunku ul. Pana Tadeusza i ul. Kołobrzeskiej.

Etap VI – Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Łyny na odcinku od ul. Kalinowskiego do granic administracyjnych Olsztyna na terenie Lasu Miejskiego (tzw. trasa „Łynostrada”). Projekty wszystkich odcinków trasy „Łynostrada” powinny przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, urządzeń pomiarowych tzw. „liczników” rowerowych).

Na trasę „Łynostrada” składają się następujące odcinki:

 • Zadanie 1 – Budowa drogi rowerowej o szer. 2,0 m i chodnika od ul. Kalinowskiego do ul. Tuwima. Dokumentacja
  powinna zawierać wariant przewidujący projekt oświetlenia drogi dla rowerów.
 • Zadanie 2 – Budowa drogi rowerowej o szer. min. 2,0 m i chodnika przy ul. Tuwima wraz z zapewnieniem ciągłości
  trasy rowerowej przez skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi rowerowej.
 • Zadanie 3 – Budowa drogi rowerowej o szer. 2,0 m i chodnika od obiektu mostowego nad rzeką Łyną przy ul. Tuwima, następnie wzdłuż os. Mlecznego, następnie wykorzystanie bezkolizyjnego przejazdu pod ul. Obrońców Tobruku, następnie poprowadzenie trasy wzdłuż rzeki Łyny z wykorzystaniem możliwości przejazdu pod mostem na ul. Niepodległości (Most Mariacki) w kierunku Parku Centralnego wraz z dowiązaniem do rozwiązań ruchu rowerowego funkcjonujących na terenie Parku Centralnego.
 • Zadanie 4 – Etap istniejący: Ciąg pieszo-rowerowy i droga dla rowerów na terenie Parku Centralnego prowadzące od ul. Niepodległości do rejonu skrzyżowania ul. Pieniężnego z ul. Staszica (obszar mostu św. Jakuba).
 • Zadanie 5 – Etap projektowany w ramach zadania „Połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie”.
 • Zadanie 6 – Etap istniejący: Ciąg pieszo-rowerowy na terenie Parku Miejskiego Podzamcze, prowadzący od ul. S. Staszica Aleją Gelsenkirchen do Mostu Św. Jana, dalej na drugą stronę rzeki Łyna Al. Chateauroux do ul. F. Nowowiejskiego i potem ul. N. Żarskiej pod wiaduktem do ul. 15 Dywizji.
 • Zadanie 7 – Etap przeznaczony do zaprojektowania: Zapewnienie ciągłości trasy (poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. min. 3 m lub zaprojektowanie innych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i wygodę użytkowania) na terenie Lasu Miejskiego na odcinku od ul. 15 Dywizji do granicy administracyjnej w okolicy ujścia rzeki Wadąg i budynku elektrowni wodnej. Opracowanie powinno także przewidywać budowę łącznika służącego obsłudze rekreacyjnego ruchu rowerowego w kierunku ul. Leśnej (poprzez istniejącą kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Łynę w pobliżu elektrowni wodnej) wraz z przebudową istniejących schodów terenowych w celu umożliwienia przejazdu na rowerze.

Etap VII – Projekt obustronnych pasów rowerowych o szer. 1,5 m na ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości (wraz z zaprojektowaniem rozwiązań dla ruchu rowerowego w obrębie tego skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Żołnierską (dowiązanie do obustronnych dróg rowerowych wykonywanych w ramach projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”).

Projekt powinien przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, urządzeń pomiarowych tzw. „liczników” rowerowych).

Etap VIII – Budowa drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika przy al. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dybowskiego (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia ciągłości trasy rowerowej) do granicy administracyjnej Olsztyna.

Etap IX – Budowa jednostronnej drogi dla rowerów o szer. 2,5 m i chodnika (lub ciągu pieszo-rowerowego o szer. min. 3,5 m w zależności od warunków terenowych) przy al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sybiraków (łącznie z elementami skrzyżowania niezbędnymi do zapewnienia obsługi ruchu rowerowego w kierunku ul. Oficerskiej i ul. Parkowej) do granicy administracyjnej Olsztyna. Projekt powinien przewidywać lokalizacje elementów małej architektury (stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych SIM, drogowskazów dla ruchu rowerowego, podpórek dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, urządzeń pomiarowych tzw. „liczników” rowerowych) oraz powstanie parkingu Bike&Ride w rejonie istniejącej pętli autobusowej przy ul. Parkowej.

Etap X – Budowa jednostronnej drogi dla rowerów o szer. 2 m i chodnika (lub ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3 m w zależności od warunków terenowych) przy ul. Sielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą (dowiązanie do istniejącej drogi dla rowerów) do granicy administracyjnej Olsztyna.

Etap XI – Aktualizacja „Standardów technicznych infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Miasta Olsztyna” opracowanych w lutym 2009 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie.

Etap XII – Opracowanie „Studium rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych na rzecz rozwoju systemu komunikacji rowerowej dla obszaru Zatorza”. Opracowanie winno być zbiorem rozwiązań przeanalizowanych pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejącej sieci drogowej, przy możliwie szerokim wykorzystaniu zmian organizacji ruchu zwiększających atrakcyjność komunikacji rowerowej oraz przy wykorzystaniu elementów tzw. „niewidzialnej” infrastruktury rowerowej.

Opracowanie powinno przewidywać powstanie następujących parkingów Bike&Ride:
– przy przystanku autobusowym Zielona Górka
– w rejonie istniejącej pętli autobusowej Cmentarz Dywity
– przy przystanku autobusowym Jagiellońska – Wadąg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*