Wiadomości

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w WSS w Olsztynie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otworzył drugą Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

Kompleksowa diagnostyka dzięki drugiemu supernowoczesnemu rezonansowi magnetycznemu
Nowy aparat MR to nowa generacją aparatów 3-teslowych. Mówiąc o aparatach MR zwykle mówimy o natężeniu pola magnetycznego, jako o jednym z głównych parametrów decydujących o możliwościach jak i jakości wykonywanych badań. Mówimy o aparatach niskopolowych (zwykle 0.2-3 T, nowych 0.5-06 T) i aparatach wysokopolowych, tutaj najczęściej mamy do czynienia z aparatami 1.5 T (takie natężenie ma pierwszy aparat MR w Szpitalu Wojewódzkim). W ramach aparatów wysokopolowych spotykamy się z aparatami 3T (nowy w Szpitalu Wojewódzkim) oraz aparatami 7T (wykorzystywane głównie w badaniach naukowych, w Polsce działa jedno takie urządzenie).
Nowo zainstalowany aparat w WSS jest nową generacja urządzeń MR, które poza polem magnetycznym 3T są wyposażone w nowe cewki do wykonywania badań, jak i nowe oprogramowanie wykorzystujące modele sztucznej inteligencji do planowania, wykonywania jak i opracowywania badań. Dzięki temu stwarza możliwość wykonywanie badań wszystkich obszarów anatomicznych z jeszcze większą dokładnością obrazową (warstwy badania poniżej 1 mm), z lepszym uwidocznieniem prawidłowej morfologii narządów jak i zmian patologicznych w ich obrębie. Czas wykonywania części badań ulegnie także skróceniu.
Posiadanie tylko jednego rodzaju aparatu (nawet 3T) niesie za sobą pewne ograniczenia diagnostyczne. W WSS w Olsztynie pracownie MR będą działać równolegle, Ze względu na zalety i wady aparatów MR 1,5T i 3T optymalne jest posiadanie obu typów aparatów przez Zakład Radiologii. Pacjent jest diagnozowany aparatem dobieranym indywidualnie do badanego obszaru, jednostki chorobowej, ewentualnie implantów, by uzyskać najlepszą jakość.
W ramach przebudowy przystosowano i wyremontowano dalszy odcinek dolnego korytarza, na którym do tej pory mieściły się pracownie TK i MR wraz z pomieszczeniami dla personelu administracyjnego szpitala, który przeniósł się do innych części szpitala.
Prace remontowe, które rozpoczęły się jesienią 2021 r. wymagały dużej skali prac przy przebudowie i modernizacji pomieszczeń – aparat MR wymaga odpowiedniego, wysokiego podłączenia prądowego jak również zabudowy w specjalnym pomieszczenie tzw. klatce Faradaya, oddzielającej wrażliwe na zakłócenia pole magnetyczne aparatu od otoczenia. Magnes aparatu został przywieziony i przetransportowany do pomieszczenia w październiku 2021 r. potem trwały prace związane z „ustawianiem” pola magnetycznego, kalibracja aparatu jak i wykańczaniem wnętrz.
Lokalizacja nowego urządzenia była podyktowana najlepszymi warunkami do jego instalacji jak i dostępności pracowni dla pacjentów szpitala, jak i osób skierowanych z poradni.
W trakcie remontu zostały także odnowione pomieszczenia dla personelu medycznego, powstały nowe szatnie dla pacjentów, druga rejestracja.

Rezonans magnetyczny został zakupiony w ramach projektu pod nazwą „Diagnostyka i leczenie chorób naczyń mózgowych przebudowa i modernizacja Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego wraz z zakupem sprzętu”.

Całkowita wartość projektu to 9,16 mln zł, z kolei dofinansowanie – 7,36 mln zł. Koszt aparatu rezonansu magnetycznego wynosiła nieco ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie – 2,47 mln zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej w regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*