List otwarty w sprawie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

- Kategoria: Wiadomości
0

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” wystosowało list otwarty do Prezydenta Olsztyna i Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Oto jego treść.

List otwarty

 

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami dotyczącymi procedury przeprowadzania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO), a także falą krytyki z nimi związaną, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opisane poniżej kwestie, apelując jednocześnie do Prezydenta Olsztyna i Przewodniczącego Rady Miasta o jak najszybsze zorganizowanie spotkania mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na w pełni transparentne przeprowadzenie procedury w roku bieżącym, a być może nawet na zwiększenie puli dostępnych w jej ramach środków.

W naszej opinii osób zaangażowanych w opracowanie i promocję projektu „Olsztyński Rower Miejski”, który w głosowaniu mieszkańców na projekty ogólnomiejskie zajął wysokie trzecie miejsce, Olsztyński Budżet Obywatelski okazał się najcenniejszą inicjatywą minionego roku. Pozwolił wyzwolić kreatywność i pozytywną energię w tysiącach ludzi, którym w Olsztynie nie jest wszystko jedno. Pozwolił także zaktywizować lokalne społeczności i zintegrować je wokół wspólnych celów, w tym m.in. miejsc rekreacji (np. Park Jakubowo), sposobu poruszania po mieście (np. Rower Miejski) czy sposobu spędzania wolnego czasu (np. Skatepark Kusocin).

Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego nie ustrzegła się oczywiście wielu błędów, z których najważniejsze z naszego punktu widzenia to: brak możliwości głosowania elektronicznego (dostępny w wielu miastach), brak publicznej prezentacji projektów wraz z uzasadnieniami i dokumentacją fotograficzną (na przykład na stronie internetowej OBO), brak procedury odwoławczej (w przypadku odrzucenia projektu ze względów formalnych), brak uzasadnienia decyzji w przedmiocie weryfikacji (upubliczenienie informacji po rozstrzygnięciu głosowania), brak procedury łączenia zweryfikowanych projektów (np. dwóch tożsamych projektów w jeden projekt w celu uniknięcia bezsensownej rywalizacji), niedookreślenie definicji „mieszkańca” (tak naprawdę nie musiał nim być mieszkaniec Olsztyna), niedookreślenie definicji „projektu ogólnomiejskiego” (nie powinien nim być projekt osiedlowy przekraczający finansowanie przewidziane dla tego typu projektów), brak jasnej deklaracji co do sposobu rozdysponowania niewykorzystanych środków (poczucie oszukania po stronie młodych ludzi walczących o Skatepark). Unikać powinniśmy również sytuacji, w których wnioskodawcy i osoby zaangażowane w jeden z projektów są jednocześnie koordynatorami OBO.

Musimy mieć oczywiście świadomość powagi zarzutów wytaczanych w artykułach prasowych i komentarzach do nich, dotyczących między innymi fałszerstw kart do głosowania i niejednoznacznej reakcji na informacje o tych wydarzeniach. Wierzymy jednak, że były to przypadki marginalne i nie mające znaczącego wpływu na wyniki głosowania. Świadomość, że była to pierwsza edycja OBO każe na powyższe kwestie patrzeć nieco przychylniejszym okiem. Nie zwalnia nas to jednak ze wspólnej odpowiedzialności za tą niezwykle cenną inicjatywę w przyszłości. Naszym zdaniem upublicznienie powyższych informacji może samej inicjatywie paradoksalnie nie zaszkodzić, a pomoc ją dopracować. W związku z powyższym jeszcze raz apelujemy o jak najszybsze zorganizowanie spotkania mającego na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na w pełni transparentne przeprowadzenie procedury w roku bieżącym.

 

Do wiadomości:

– Prezydent Olsztyna,

– Przewodniczący Rady Miasta,

– opinii publiczna.

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Klonowski

prezes Stowarzyszenia „Wizja Lokalna”

Maciej Najdzion

koordynator inicjatywy Olsztyński Rower Miejski

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Meteorolodzy ostrzegają przed upałem. Temperatura przekroczy 30 stopni

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało dla województwa warmińsko-mazurskiego