Dodatkowe miliony euro dla Warmii i Mazur na walkę ze skutkami pandemii

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

20 milionów euro z funduszy unijnych trafi do województwa warmińsko-mazurskiego na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Komisja Europejska przyznała właśnie sześciu regionom 136 milionów euro na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Łącznie do wszystkich województw w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln zł.

Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021-2027mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dysponuje już dodatkowymi środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie skutkom pandemii. Budżet programu zwiększył się o ponad 20 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to środki z instrumentu REACT-EU. Jest on jednym z elementów Planu Odbudowy dla Europy – „Next Generation EU”, będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014-2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. Oś Priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidziano także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nieco ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowaniainformuje marszałek Brzezin.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Zadbaj o wyjątkowy nastrój w swoim domu ze świecami i woskami zapachowymi

Znasz to uczucie, gdy po całym dniu pracy