W Olsztynie powstaną nowe ścieżki rowerowe

W Olsztynie powstaną nowe ścieżki rowerowe

- Kategoria: Wiadomości
1

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Miasto ogłosiło przetarg na budowę komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie. Nowe ścieżki pojawią się m.in. na ul. Witosa i ul. Krasickiego, al. Obrońców Tobruku oraz ul. Iwaszkiewicza. Planowana inwestycja obejmuje także budowę „Łynostrady” na jej całym, miejskim przebiegu.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  programów: „Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru” oraz „Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada”.

Inwestycja podzielona jest na siedem zadań, które uzupełnią i połączą już istniejące odcinki. Nowe ścieżki pojawią się m.in. na ul. Witosa i ul. Krasickiego, al. Obrońców Tobruku oraz ul. Iwaszkiewicza.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi także budowa „Łynostrady” na jej całym, miejskim przebiegu, czyli od osiedla Brzeziny do granic Olsztyna w Lesie Miejskim. Większość prac związanych z budową nowych ścieżek ma zakończyć się w kwietniu 2018r. Wszystkie trasy powinny być dostępne dla rowerzystów już w sierpniu 2018r. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 29 sierpnia br.

– To duże, wielozadaniowe przedsięwzięcie, w efekcie którego miasto zyska kolejne kilometry nowych dróg rowerowych – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Planowany koniec ostatnich prac przypadnie w połowie przyszłych wakacji, a więc już od dzisiaj warto zacząć zbierać pieniądze na nowy rower, bo będzie po czym jeździć.

Zakres prac i termin wykonania poszczególnych części zamówienia w następujący sposób:

Część 1 – Etap I: Przebudowa ul. Witosa i ul. Krasickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kanta do skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego – 01.04.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 1 zamówienia obejmuje m. in.: rozbiórka istniejącego prawostronnego ciągu pieszego oraz ciągu pieszego w rejonie ul. Herdera, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu (regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych, regulacja zaworów sieci sanitarnych), wykonanie robót ziemnych pod drogi dla rowerów, ciągów pieszo – rowerowych i chodników, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, ciągów pieszo – rowerowych i chodników, odtworzenie istniejących chodników w zakresie budowy drogi dla rowerów, ciągów pieszo – rowerowych i chodników, ustawienie mebli miejskich oraz tablic informacyjnych systemu informacji miejskiej, zmiana dotychczasowej stałej organizacji ruchu wraz z drogowskazami dla ruchu rowerowego, uzupełnienie kompozycji zieleni istniejącej.

Część 2 – Etap IV: Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13, Etap IVb: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku od wysokości dz. ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego – 01.04.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 2 zamówienia obejmuje m. in.:

a) Etap IVa: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do wysokości dz. ew. nr 8/13: Zakres w szczególności obejmuje: rozbiórka istniejącego prawostronnego ciągu pieszego, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu (regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych, regulacja zaworów sieci sanitarnych), wykonanie robót ziemnych pod drogę dla rowerów oraz ciąg pieszo – rowerowy, wykonanie konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego i drogi dla rowerów, przebudowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa oświetlenia ulicznego, wykonanie elementów małej architektury (ławki, foteliki, kosze) i tablic informacyjnych SIM, zmiana dotychczasowej stałej organizacji ruchu wraz z drogowskazami dla ruchu rowerowego, uzupełnienie kompozycji zieleni istniejącej.

b) Etap IVb: Przebudowa Al. Obrońców Tobruku od wysokości dz. ew. nr 8/13 do skrzyżowania z Al. Sikorskiego: Zakres w szczególności obejmuje: rozbiórka istniejącej pow. utwardzonej z kostki bet., regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu (regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych,
regulacja zaworów sieci sanitarnych), wykonanie robót ziemnych pod ciąg pieszo – rowerowy, wykonanie konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie elementów małej architektury (ławki, foteliki, kosze) i tablic informacyjnych SIM, zmiana dotychczasowej stałej organizacji ruchu wraz z drogowskazami dla ruchu rowerowego.

Część 3 – Etap VI: Trasa rowerowa „ŁYNOSTRADA” prowadząca wzdłuż rzeki Łyny z os. Brzeziny poprzez os. Podgrodzie, Park Centralny, Park Podgrodzie i Las Miejski aż do granic Olsztyna. Zadanie I – ul. Kalinowskiego – ul. Tuwima – 01.08.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 3 zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie robót ziemnych pod ścieżki rowerowe i infrastrukturę towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych, budowa chodników, wykonanie poboczy wypełnionych humusem i obsianych trawą, montaż oświetlenia typu parkowego, ledowego sterowanego nadążnie, montaż małej architektury, – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowa wału chroniącego istniejący polder od rzeki Łyny, umocnienie skarp przez darniowanie, zahumusowanie i obsianie trawą, wykonanie kładki nad rzeką Kortówką, wykonanie przepustu rzeki Łyny, wykonanie przykrycia istniejącego ciepłociągu płytami żelbetowymi na prefabrykowanych ścianach oporowych wraz z oporęczowaniem, umocnienie skarp naruszonych podczas robót, wycinka roślinności w złym stanie zdrowotnym i w kolizji z zagospodarowaniem, nasadzenia.

Część 4 – Etap VI: Trasa rowerowa „ŁYNOSTRADA” prowadząca wzdłuż rzeki Łyny z os. Brzeziny poprzez os. Podgrodzie, Park Centralny, Park Podgrodzie i Las Miejski aż do granic Olsztyna. Zadanie II – ul. Tuwima – Obrońców Tobruku – Park Centralny – 01.08.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 4 zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie robót ziemnych pod ścieżki rowerowe i infrastrukturę towarzyszącą, budowa ścieżek rowerowych, budowa chodników, wykonanie poboczy wypełnionych humusem i obsianych trawą, montaż oświetlenia typu parkowego, ledowego sterowanego nadążnie, montaż małej architektury, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie przepustów na istniejących ciekach wodnych, wykonanie ściany oporowej z koszy gabionowych oraz ściany oporowej z grodzic, wykonanie ogrodzenia, wykonanie schodów terenowych, wycinka drzew kolidujących, zabezpieczenie drzew w trakcie realizacji prac, nasadzenia.

Część 5 – Etap VI: Trasa rowerowa „ŁYNOSTRADA” prowadząca wzdłuż rzeki Łyny z os. Brzeziny poprzez os. Podgrodzie, Park Centralny, Park Podgrodzie i Las Miejski aż do granic Olsztyna. Zadanie III – Las Miejski – 01.08.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 5 zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie robót ziemnych pod drogi rowerowe, budowa dróg rowerowych, wykonanie poboczy wypełnionych humusem i obsianych trawą, wykonanie palisady oporowej z wałków połuszczarskich w celu utrzymania konstrukcji nawierzchni trasy rowerowej wraz z barierkami ochronnymi, montaż małej architektury, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, umocnienie naruszonych skarp, wykonanie ściany oporowej z grodzic oraz ściany z koszy gabionowych, ogrodzenia z siatki stalowej, wycinka drzew kolidujących, zabezpieczenie drzew w trakcie realizacji prac, nasadzenia.

Część 6 – Zadanie IIIa: Ścieżka rowerowa biegnąca tunelem pod ul. 15 Dywizji z dołączeniem do realizowanego projektu trasy rowerowej – 01.08.2018r.

Zakres prac do wykonania w części nr 6 zamówienia obejmuje m. in.: wykonanie robót ziemnych pod drogi rowerowe, budowa dróg rowerowych, wykonanie poboczy wypełnionych humusem i obsianych trawą, wykonanie palisady oporowej z wałków połuszczarskich w celu utrzymania konstrukcji nawierzchni trasy rowerowej wraz z barierkami ochronnymi, umocnienie naruszonych skarp, wykonanie ściany oporowej z grodzic oraz ściany z koszy gabionowych, ogrodzenia z siatki stalowej, montaż małej architektury, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wycinka drzew kolidujących, zabezpieczenie drzew w trakcie realizacji prac, nasadzenia.

Część 7 – Przebudowa ul. J. Iwaszkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Tuwima w zakresie budowy zatoki autobusowej, budowy dróg (ścieżek) rowerowych i przebudowy ciągów pieszych (chodników) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I – zadanie A – 30.11.2017r.

Zakres prac do wykonania w części nr 7 zamówienia obejmuje m. in.: rozbiórka istniejącego prawostronnego ciągu pieszego, regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu (regulacja pokryw studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, regulacja pokryw studni telekomunikacyjnych, regulacja zaworów sieci sanitarnych), wykonanie robót ziemnych pod drogi dla rowerów, chodniki, zatoki autobusowej, zatok postojowych, zjazdów, wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, chodniki, zatoki autobusowej, zatok postojowych, zjazdów, odtworzenie istniejących chodników w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodników, zatoki autobusowej, zatok postojowych, zmiana dotychczasowej stałej organizacji ruchu, wykonanie koszy na śmieci, zmiana lokalizacji wiaty przystankowej, uzupełnienie kompozycji zieleni istniejącej nowymi nasadzeniami drzew, demontaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą.

Źródło: UM Olsztyna/BIP/własne

1 Komentarz

  1. Po co nam ścieżki rowerowe jak pedały rowery nam kradną i nie ma czym jeździć.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zobacz również

Podczas widzenia w areszcie chciał przekazać swojemu koledze ponad 400 zakazanych tabletek

200 sztuk białych tabletek, 200 niebieskich oraz 27