PKP ogłosiło przetarg na projekt budowy nowego dworca Olsztyn Główny

PKP ogłosiło przetarg na projekt budowy nowego dworca Olsztyn Główny

- Kategoria: Wiadomości
0

dworzec-olsztyn

PKP SA ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej”. Projekt nowego dworca powienin powstać w ciągu roku, a przebudowa obiektu ma rozpocząć się za około dwa lata.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej” w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”. Na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami zrealizowane zostaną roboty budowlane w ramach przedmiotowego projektu, planowanego do współfinansowania ze środków POPW na lata 2014-2020.

Projekt swym zasięgiem obejmuje linię kolejową nr 216 Działdowo – Olsztyn na odcinku od km 82,600 do km 83,594 z infrastrukturą towarzyszącą, a także stację Olsztyn Główny wraz z dworcem Olsztyn Główny i jego otoczeniem.

Zakres dokumentacji projektowej w ramach niniejszego postępowania ze względu na zakładane do realizacji zadanie inwestycyjne podzielony zostanie na dwa zasadnicze opracowania:

1) Zakres 1 (zakres PKP PLK S.A.) – obejmuje zaprojektowanie wielobranżowej przebudowy infrastruktury torowo–peronowej. Projekt przebudowy układu peronów winien uwzględniać konieczność zachowania konstrukcji wsporczych istniejących wiat peronowych (bez poszycia) i odtworzenie tych elementów z zachowaniem technologii wykonania i stylistyce na peronach nowoprojektowanych.

2) Zakres 2 (zakres PKP S.A.) – obejmuje wyburzenie istniejącego obiektu oraz budowę nowego budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Projekt powinien zakładać:

  1. Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, dostosowanej w pełni do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.
  2. Stworzenie w obrębie dworca mogących funkcjonować niezależnie, atrakcyjnych, wzajemnie się uzupełniających przestrzeni publicznych oraz komercyjnych.
  3. Stworzenie obiektu wpisującego się w obowiązujące trendy projektowe z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, minimalizowania kosztów eksploatacji i maksymalizacji efektywności wykorzystania obiektu.
  4. Stworzenie przestrzeni objętej czytelną i atrakcyjną wizualnie informacją dla podróżnych, zgodną z obowiązującymi wytycznymi PKP S.A., z uwzględnieniem informacji także dla osób niewidomych i niedowidzących.
  5. Przywrócenie obiektowi dworcowemu należytej reprezentacyjności, jako „bramy do miasta” i stworzenie obiektu stanowiącego wizytówkę kolei i miasta. Wyeksponowanie walorów architektonicznych.
  6. Zachowanie elementów wystroju wewnętrznego posiadających znaczenie historyczne takich jak: modernistyczne mozaiki zlokalizowane na ścianach w hali głównej dworca i poczekalni, istniejących zegarów ściennych.
  7. Układ funkcjonalny obiektu oraz jego wyposażenie instalacyjne powinny zapewniać wysoki standard obsługi podróżnych i klientów w zakresie usług kolejowych oraz towarzyszących im usług komercyjnych.
  8. W procesie projektowania i realizacji budynku i przestrzeni stacji kolejowej należy dążyć do zminimalizowania oddziaływania obiektu na środowisko oraz kosztów utrzymania i eksploatacji budynku i infrastruktury kolejowej.
  9. W realizacji powyższych celów szczególne znaczenie będą miały rozwiązania projektowe.

Jak czytamy w zamówieniu, PKP mając na uwadze zaplanowaną realizację (Zakres 2 niniejszego zamówienia), w celu jednoczesnego prowadzenia robót budowlanych w założeniach inwestycyjnych jest kompleksowa przebudowa infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. na stacji Olsztyn Główny (Zakres 1) m.in. przebudowa układów torowych stacji – nawierzchnia, podtorze, przebudowa głowic rozjazdowych i wymiana rozjazdów, odwodnienie stacji, obiekty obsługi podróżnych i infrastruktura peronowa – m.in. perony, wiaty peronowe, mała architektura, dojścia do peronów – kładka lub przejście podziemne, lub oba te obiekty, obiekty inżynieryjne, obiekty kubaturowe PKP PLK S.A.

W związku z rozpoczętą przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie procedurą wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko – mazurskiego kompleksu dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym, zadaszeniami wejściowymi oraz wiatami peronowymi nr 2, 3, 4, znajdującego się przy Placu Konstytucji 3 Maja w Olsztynie, stosownie do uzyskanych w wyniku postępowania decyzji Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi konserwatora.

W związku z realizacją projektu PKP S.A. planuje planuje osiągnąć następujące cele:
– poprawić jakość obsługi pasażerów,
– wyeliminować bariery architektoniczne i zapewnić obsługę osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz zapewnić obsługę osobom niewidomym lub słabo widzącym,
– dostosować dworzec do obecnych potrzeb i funkcji,
– obniżyć energochłonność dworca.

Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2017 r. O wyborze zadecydują cena (60%), wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z technologią Building Information Modeling (20%) oraz doświadczenie kluczowego personelu (20%).

Na realizację dokumentacji projektowej przeznaczono 12 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 21 miesięcy od zawarcia umowy projektowej, natomiast przewidywany okres realizacji prac budowlanych wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Źródło: PKP SA/własne

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Uszkodził rowery miejskie. Szukają go policjanci

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie publikują wizerunek