Kolejne konkursy – kolejne możliwości

Kolejne konkursy – kolejne możliwości

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zarząd województwa ogłosił kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

23 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów podnoszących jakość e-usług publicznych (Oś 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst, a także organizacje pozarządowe, instytucje kultury, rynku pracy, jednostki naukowe i uczelnie. Dofinansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych bazujących na informacji sektora publicznego.

Pod uwagę brane są takie przedsięwzięcia, jak budowa systemów informacji przestrzennej, elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego oraz e-administracja.

W drugim konkursie do dofinansowania wyłonione zostaną projekty, których celem jest promocja gospodarcza regionu (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu). Do wzięcia jest ponad 13,6 mln zł.

Przedsięwzięcie jest skierowane do grup małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i specjalnych stref ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie, a więc wspólnie przez co najmniej trzy MŚP, a w przypadku realizacji przez IOB lub specjalną strefę ekonomiczną – przy zaangażowaniu minimum trzech MŚP. Wspierane będą kompleksowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno promocja oferty gospodarczej województwa, jak i zwiększenie napływu do regionu inwestycji zewnętrznych – również zagranicznych.

Te działania mogą obejmować np. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, kampanie medialne czy organizację i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionumówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

 

Wnioski w obu konkursach można składać od 19 marca do 20 kwietnia.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Tymczasowy zakaz wstępu do lasów i Parków Narodowych. Powodem koronawirus

Dziś, 03.04 Ministerstwo Środowiska poinformowało na swoim profilu