29,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

29,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

- Kategoria: Wiadomości
0

urzad-marszalkowski

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowionych na terenie aglomeracji.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządów, przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji związanych z gospodarką odpadami ściekowymi, a także na zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody oraz wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody.

– To są bardzo potrzebne inwestycje mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. –  Ich realizacja oznacza więcej oczyszczonych ścieków i lepszą jakość wody. Wartość dofinansowania podpisanych do tej pory umów to ponad 51 mln zł.

W tym konkursie do rozdysponowania jest 29,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 24 lutego do 23 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Wsparcie dla ratowników wodnych

We wtorek (25 lutego) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego