24 miliony złotych na ochronę bioróżnorodności

24 miliony złotych na ochronę bioróżnorodności

- Kategoria: Wiadomości
0

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstuZdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Podczas wtorkowego posiedzenia zarząd województwa zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną różnorodności biologicznej.

Na wsparcie mogły liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii. A także na tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Koszt całkowity projektu (zł)

Kwota wnioskowanego dofinansowania

(zł)

1.

Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Orneta z siedzibą w Ornecie

Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródełkiem

2 148 280,68

1 801 976,28

2.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – etap I”

4 650 003,74

3 952 503,18

3.

Gmina Ostróda

Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

1 105 876,74

939 995,23

4.

Gmina Miejska Iława

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etap III

8 321 506,18

7 073 280,25

5.

Fundacja Ekopark Tomaszówka

II etap rewaloryzacji zabytkowego parku w Jegławkach z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej

4 012 363,58

3 403 709,04

6.

Gmina Olecko

Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko

2 833 165,48

2 402 708,16

7.

FUNDACJA IMIENIA MARIANA BUBLEWICZA

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OSTOJA DERC

1 675 420,00

1 424 107,00

8.

Gmina Kętrzyn

Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim                      

2 112 143,70

1 793 367,14

9.

Gmina Barciany 947 943,66

Zagospodarowanie terenu wraz z rekultywacją stawu rekreacyjnego we wsi Gęsiki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej

773 521,01

657 492,86

 

10.

Gmina Miasto Mrągowo

Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie

1 115 227,83

947 943,66

 

Suma

 

28 747 508,94

 

24 397 082,80

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

„Korytarza życia” oraz jazda na tzw. „suwak”. Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

6 grudnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy