Wiadomości

Zmiany w obsłudze klientów Wydziału Komunikacji

Od czwartku (9 kwietnia) wprowadzane zostaną nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna. Odbiór dowodu rejestracyjnego będzie się odbywać wyłącznie korespondencyjnie.

Aby odebrać dowód rejestracyjny należy złożyć (przesłać pocztą lub w kopercie złożyć do skrzynki znajdującej się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna):

– pozwolenie czasowe;
– kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
– brakujące dokumenty, np. zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy w przypadku warunkowej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zaświadczenie z przeglądu technicznego, jeżeli jest wymagane;
– pełnomocnictwo w przypadku współwłasności wraz z dowodem opłaty skarbowej, jeżeli złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie ;
– pisemną informację do którego ze współwłaścicieli odesłać dowód rejestracyjny (w przypadku współwłasności).

Przypominamy, że od 7 kwietnia (wtorek) klient, który dokonał wcześniej rezerwacji on-line, pozostawia dokumenty w przygotowanym do tego miejscu po uprzedniej ich weryfikacji przez wyznaczonego pracownika. Jednocześnie jest informowany o terminie realizacji jego sprawy.

Do skrzynki na dokumenty jedynie osoby mające potwierdzoną wizytę on-line mogą składać wnioski
wyłącznie kompletne wnioski, czyli:
– czytelnie wypełniony wniosek z podaniem adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego i adresu e-mail;
– wszystkie wymagane dokumenty;
– potwierdzenie uiszczonej opłaty.

Uwaga! Niekompletne wnioski będą odsyłane bez rozpatrzenia.

Procedury dotyczące rejestracji, wyrejestrowania i innych czynności są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*