Wiadomości

Zarząd województwa przyznał ponad 2,5 mln złotych na modernizację wiejskich dróg

Zarząd województwa przyznał ponad 2,5 mln złotych na modernizację dróg na wsiach. Pieniądze dofinansują przedsięwzięcia w 34 gminach w regionie.

– Kwoty dofinansowań nie są może wielkie, większość gmin otrzyma bowiem po 80 tys. złotych, jednak pieniądze te stanowią dużą pomoc przy realizacji gminnych inwestycji – mówi marszałek województwa Jacek Protas.

Wśród przedsięwzięć, które uzyskają wsparcie znalazły się m.in.: odcinek drogi Zgoda-Rusy w gminie Braniewo, drogi gminne w miejscowości Nowakowo w gminie Elbląg oraz Wawrowice – Wielka Osówka w gminie Kurzętnik.

Środki umożliwią także położenie asfaltu na drodze gminnej w miejscowości Krokocie w gminie Ełk, przebudowę odcinka drogi powiatowej Sokółki-Czukty-Kiliany w gminie Kowale Olecko i modernizację mostu przez rzekę Kalinka w miejscowości Skomętno Wielkie w gminie Kalinowo.

Wykaz wszystkich planowanych inwestycji

L.P. WNIOSKO    DAWCA RODZAJ ZADANIA KOSZT INWESTYCJI               w zł WARTOŚĆ DOFINANSOW W zł
1 G. Braniewo przebudowa drogi Zgoda- Rusy o łącznej długosci 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długosci 0,2 km oraz drogi powiatowej 1312N położonejna działce nr 80 obręb Rusy na odcinku  Zgoda-Rusy o długosci 0,75 km   asfalt 950 m 355 000,00 80 000,00
2 G. Płośnica przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Zalesie Gmina Płośnica asfalt 432 m żwirówka 585 m 208 808,54 80 000,00
3 G.Elbląg przebudowa drogi gminnej w miejscowosci NOWAKOWO, położonej na dz. Nr 400 asfalt 1 000 m 500 000,00 80 000,00
4 G.Godkowo przebudowa drogi Nawty-Skowrony na odcinku 2 asfalt  355 m 300 000,00 80 000,00
5 G. Tolkmicko przebudowa drogi gminnej w Pryzbyłowie – działka Nr 156 żwirówka 617 m 274 113,69 80 000,00
6 G.Gronowo Elbląskie modrenizacja drogi gminnej nr 102032N stanowiącej dojazd do pól uprawnych w miejscowości Jegłownik na długosci 200 m. asfalt 200 m 159 000,00 70 000,00
7  G. Milejewo modernizacja drogi gminnej (działka nr 271) we wsi Milejewo , gm. Milejewo na odcinku 220 mb   asfalt 220m 200 000,00 80 000,00
8 G. Ełk przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej  asfalt 791,50 m 920 000,00 80 000,00
9 G Kalinowo przebudowa mostu przez rzekę Kalinka w miejscowości Skomętno Wielkie gm. Kalinowo, w ciągu drogi gminnej publicznej nr 179004 N Skomętno 150 000,00 60 000,00
10 G. Wydminy modrnizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136048N Radzie gm. Wydminy Etap I asfalt 1250 m 400 000,00 80 000,00
11 G. Gołdap 1. przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki od km 1+600 do km +900 m długości 0,3 km  żwirówka 300 m                                                  2. przebudowa drogi gminnej Skocze-Skocze od km 0+600 do km 1+300 m – długosci 0,700 km  żwirówka 700 m 200 000,00 80 000,00
12 G. Dubeninki modrnizacja drogi rolniczej Barcie-Łoje o długości około 1215 mb i szerokości 6,0 m na działce nr geodezyjny 219 i częściowo dz. Nr 266/9, obręb geodezyjny Dubeninki, gm. Dubeninki żwirówka 1215 m 105 169,03 50 000,00
13 G. Iława modernizacja gruntowej drogi gminnej w miejscowosci Kałduny asfaly 1050 m 200 000,00 80 000,00
14 G Kętrzyn modrernizacja drogi oznaczonej numerem działki 37/2 w obrebie Wopławki, gmina Kęytrzyn-etap I  asfalt 709 m 200 000,00 80 000,00
15 G. Orneta przebudowa mostu przez rzekę Młyńska Struga w miejscowości Nowy Dwór, w ciągu drogi gminnej nr 115009N – gr. Gm, (Glebiska) – dr. pow. Nr 1399N( Nowy Dwór) 259 999,94 80 000,00
16 G. Lubomino modernizacja gminnej drogi gruntowej w miejscowosci Zagony nr działki 97, nr 100, nr 103 obręb Zagony i Samborek nr działki 191/1 obręb Samborek o łącznej długości 2,4 km  żwirówka   2400 m 300 000,00 80 000,00
17 G. Janowo przebudowa drogi dojazdowej do pól w Janowie asfalt 652 m 247 359,88 80 000,00
18 G. Janowiec Koscielny modrnizacja  drogi gminnej Janowiec Koscielny – Janowiec – Jastrząbki na odcinku 1170 mb  asfalt 1170 m 382 983,17 80 000,00
19 Kurzętnik przebudowa drogi gminnej Wawrowice-Wielka Osówka-Wielkie Bałówki-etap I o długości 1000 m  asfaly 1000 m 832 866,38 80 000,00
20 G. Nowe miasto Lubawskie przebudowa drogi gminnej Tylice -PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długosci 380 m -Etap I asfalt 380 m 407 941,03 80 000,00
21 G. Kowale Olecko przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1806N Sokółki-Czukty-Kiliany na odcinku od miejscowosci Kiliany do drogi powiatowej nr 1800N w km od 5+100 do km 6+639 o długosci 1,539 km   asfalt 1539 m 450 000,00 80 000,00
22 G. Biskupiec przebudowa drogi w miejscowości Sadowo asfalt 550 m 200 000,00 80 000,00
23 G. Stawiguda przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewid. dz. 15/1, 326, 359 obręb Bartąg gmina Stawiguda do gruntów rolnych żwirówka 1680 m. 250 000,00 80 000,00
24 G. Olsztynek modrnizacja drogi polegajaca na przebudowie nawierzchni drogi gminnej (działka nr 172 obręb Łutynowo gmina Olsztynek) od drogi powiatowej 1437N w miejscowosci Łutynowo :0+000 do km 0+600, dł 0,600 km asfalt 600 m 250 000,00 80 000,00
25 G. Morąg budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jędrychówko na działce nr 353 asfalt 304,31 m 264 624,70 70 000,00
26 G. Ostróda przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie-Ruś Mała II etap w km 0+794 -1+200 asfalt 400 m 379 499,81 80 000,00
27 G. Grunwald przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stębark gm. Grunwadl asfalt 523 m 181 339,15 60 000,00
28 G. Ruciane-Nida przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygryny na działce ewidencyjnej nr 52/1 kostka 322 m 349 016,82 70 000,00
29 G.Orzysz remont drogi dojazdowej do Szwejkówka od drogi krajowej nr 63 asfalt  1000 m 200000,00 80 000,00
30 G. Dźwierzuty przebudowa części drogi gminnej na odcinku 300 m o nr ewidencyjnym 178/2 obr Nowe Kiejkuty  asfalt 300 m 400 000,00 80 000,00
31 G Wielbark budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Piwnice Wielkie gmina Wielbark asfalt 520+360 = 880 m 450 000,00 80 000,00
32 G.Szczytno przebudowa drogi gminnej nr 196033 N (dr.pow. 1675N (Gawrzyjałki) – dr .pow. Nr 1675N (Lipowiec))  żwirówka    4 232 m 249 636,63 75 000,00
33 G. Świętajno przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno-Piasutno żwirówka 2 564 m 182 804,32 70 000,00
34 G. Budry modrnizacja drogi żwirowej Sobiechy -Pietrele długości 3,5 km żwirówka  3500 m 120 000,00 50 000,00
2 575 000,00
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*