Wiadomości

Zabytkowe budynki z dotacjami na renowacje

Będą prace przy kolejnych zabytkach stolicy Warmii i Mazur. Olsztyńscy radni podjęli decyzję dotyczącą przyznaniu dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do odpowiednich rejestrów.

W tym roku zostały złożone 23 wnioski. Każdy z nich został sprawdzony pod względem formalnym w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków.

– Jeden wniosek zawierający błędy i braki formalne nie został rozpatrzony – informuje dyrektor wydziału, Gabriela Konarzewska. – Ze względu na brak wystarczających finansów w budżecie miasta Komisja wyłączyła z oceny trzy wnioski, gdzie wnioskowana kwota dotacji przekraczała 100 tys. zł.

Ostatecznie ocenie zostało poddanych 19 wniosków. Pod uwagę był brany szereg kryteriów, określonych lokalnymi przepisami, m.in. znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla miasta, stan zachowania czy wkład własny wnioskodawcy.

Pozytywną opinię zyskało 13 wniosków. To przede wszystkim olsztyńskie wspólnoty mieszkaniowe. Największa dotacja – 27,4 tys. złotych – została przyznana na wykonanie prac konserwatorskich elewacji frontowej w budynku przy ul. Warmińskiej 2. Inne zadania, jakie mają być dofinansowane to m.in. odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czy dokumentacji konserwatorskiej.

Łączna kwota dotacji to 100 tys. złotych.

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*