Kultura

Wystawa „Zdmuchnąć kurz” i premiera Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza 8 maja 2015 r. (piątek) o godz. 10.00 na wernisaż wystawy „Zdmuchnąć kurz” prezentującej prace konserwatorskie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz premierę Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wystawa „Zdmuchnąć kurz” prezentuje realizacje konserwatorsko-restauratorskie cennych zbiorów przeprowadzonych w Pracowni Konserwacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w latach 2013-2015 przez Katarzynę Kresymon, specjalistkę w zakresie konserwacji skóry i papieru.

Ekspozycja prezentuje w formie fotografii wyniki mrówczej pracy konserwatorki, dzięki której ciekawe zbiory WBP odzyskały swój blask i zachowały swoje ulotne piękno. Wśród obiektów poddanych zabiegom „leczniczym” znalazły się między innymi dawne czasopisma, nuty, plany Olsztyna z przełomu XIX i XX wieku oraz starodruki i książki z XIX w. Eksponaty poddano m.in. kąpielom, czyszczeniu mechanicznemu, prasowaniu, uzupełniono ubytki, naprawiono przetarcia, usunięto przebarwienia. Największą i najbardziej pracochłonną do tej pory realizacją była konserwacja starodruku Constitutiones Synodales Dioecesis Varmiensis z 1612 r., podczas której dokonano bardzo ciekawego odkrycia historycznego.

Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest poprawa właściwości fizycznych i estetycznych obiektów, zachowanie wartości użytkowych przy ograniczonej interwencji konserwatorskiej w elementy dobrze zachowane oraz prawidłowe przygotowanie do przechowywania i ekspozycji. Kolejnym etapem w procesie ochrony cennych obiektów bibliotecznych po procesie konserwacji jest digitalizacja zbiorów. Od lutego 2015 r. w Pracowni Regionalnej i Informatorium trwają prace nad cyfryzacją zbiorów WBP w Olsztynie.

W tym celu powołana została Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa, w której już dziś obejrzeć można niezwykłe kolekcje fotografii, stare druki, unikatowe czasopisma i rzadkie dokumenty życia społecznego dotyczące Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. W najbliższym czasie kolekcje będą rozbudowywane o kolejne wartościowe obiekty. Jest to doskonałe miejsce do zachowania naszych cennych pamiątek, także prywatnych. Dlatego zapraszamy do współpracy również właścicieli prywatnych zbiorów fotografii i dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*