Ciekawostki

Wybrano „Pamiątkę Warmii i Mazur”

Nadesłane prace oceniła komisja konkursowa i wybrała trzech laureatów. Wyniki następnie zaakceptował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła praca autorstwa Anny Szewczyk-Ciesielskiej „Kreatywna pocztówka Warmii i Mazur”. Druga pozycja przypadła Izabeli Gaweł-Kokorniak za pracę „Sakiewka na telefon komórkowy z haftem warmińskim”. Trzecie miejsce zajęła praca Eleonory Toś „Skarbonka – baba pruska”.

Pamiątka regionalna to symbol, lokalny produkt nawiązujący do jego natury, historii i tradycji. Jest ważnym elementem promocji regionu w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku oraz popularyzowaniu atrakcji i regionalnej tradycji. Dla turystów stanowi cenną pamiątkę z pobytu, przywołuje wspomnienia i zachęca do ponownego odwiedzenia. Mieszkańcom regionu sprzyja tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury.

 

Źródło: WWiM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*