Wiadomości

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę terminala pasażerskiego w Szymanach

Firma SKANSKA S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury”.Spółka „Warmia i Mazury” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:  „Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

W postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację w kryterium oceny ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto-Ilość  punktów
w kryterium cena

Oferowany okres gwarancji-Ilość punktów

Oferowany termin realizacji-Ilość punktów

Łączna punktacja oferty

1. 

  

   Konsorcjum firm 

   1.Porr Polska S.A. Lider, 2. UBM

 69 007 730,23 zł

 74,68 pkt

 60 miesięcy

0 pkt

 13 maja 2015 r.

 5 pkt

 79,68 pkt

2.

SKANSKA S.A.

 60 636 059,59 zł

85 pkt

120 miesięcy

10 pkt

30 września 2015 r.

0 pkt

 95 pkt

3.

ELEKTROBUDOWA S.A.

 

 64 144 500,00 zł

80,35 pkt

120 miesięcy

10 pkt

30 czerwca 2015 r.

3,25 pkt

 93,30 pkt

Oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A. z ceną ofertową brutto: 60 636 059,59 zł spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną żadne odwołania, to właśnie ta firma będzie wykonawcą inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji ma wynosić ok. 200 mln zł, z czego 76 proc. ma być dofinansowane ze środków europejskich. W pierwszym roku lotnisko ma obsłużyć 57 tys. pasażerów. W ciągu 20 lat liczba podróżujących z Szyman ma wzrosnąć do ponad 500 tys. rocznie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*