Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę terminala pasażerskiego w Szymanach

- Kategoria: Wiadomości
0

Firma SKANSKA S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury”.Spółka „Warmia i Mazury” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:  „Budowa budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013”

W postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację w kryterium oceny ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto-Ilość  punktów
w kryterium cena

Oferowany okres gwarancji-Ilość punktów

Oferowany termin realizacji-Ilość punktów

Łączna punktacja oferty

1. 

  

   Konsorcjum firm 

   1.Porr Polska S.A. Lider, 2. UBM

 69 007 730,23 zł

 74,68 pkt

 60 miesięcy

0 pkt

 13 maja 2015 r.

 5 pkt

 79,68 pkt

2.

SKANSKA S.A.

 60 636 059,59 zł

85 pkt

120 miesięcy

10 pkt

30 września 2015 r.

0 pkt

 95 pkt

3.

ELEKTROBUDOWA S.A.

 

 64 144 500,00 zł

80,35 pkt

120 miesięcy

10 pkt

30 czerwca 2015 r.

3,25 pkt

 93,30 pkt

Oferta złożona przez firmę SKANSKA S.A. z ceną ofertową brutto: 60 636 059,59 zł spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała największą łączną punktację w kryteriach oceny ofert. Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną żadne odwołania, to właśnie ta firma będzie wykonawcą inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji ma wynosić ok. 200 mln zł, z czego 76 proc. ma być dofinansowane ze środków europejskich. W pierwszym roku lotnisko ma obsłużyć 57 tys. pasażerów. W ciągu 20 lat liczba podróżujących z Szyman ma wzrosnąć do ponad 500 tys. rocznie.

 

 

 

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Zakładanie ogrodów Warszawa

Kompleksowe Zakładanie Ogrodów w Warszawie: Tworzenie Przestrzeni Pięknych