Na sygnale

Wrak z ulicy Metalowej usunięty

Dzisiaj (13.11) około godz. 12.15 olsztyńscy strażnicy miejscy wystawili dyspozycję usunięcia wraku pojazdu Mercedes z ul. Metalowej.

Pojazd był uszkodzony oraz niezabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Właściciel pomimo powiadomienia nie zastosował się do wezwania do jego usunięcia.

W związku z powyższym pojazd został odholowany na parking strzeżony.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta.

Strażnicy miejscy przypominają, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Źródło:SM w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*