Na sygnale

Wrak z ul. Wańkowicza odholowany

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknął kolejny  pojazd.

Wczoraj (9.08) strażnicy wystawili dyspozycję usunięcia nieużytkowanego Opla, który został pozostawiony przy ul. Wańkowicza. Pojazd m. in. nie posiadał tablic rejestracyjnych, a także miał zdemontowane koła.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*