Na sygnale

Wrak z ul. Grunwaldzkiej usunięty

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknął dziś kolejny pojazd.

Dziś około godz. 10.00 strażnicy miejscy na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym wystawili dyspozycję usunięcia pojazdu Skoda z ul. Grunwaldzkiej. Pojazd nie posiadał tablic rejestracyjnych oraz jego stan wskazywał na to, że był on od dłuższego czasu nieużytkowany. Wrak został odholowany na strzeżony parking.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*