Na sygnale

Wrak pojazdu usunięty z ul. Wyszyńskiego

Olsztyńscy strażnicy miejscy kontynuują akcję usuwania samochodowych wraków, które szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Z terenu miasta zniknął kolejny pojazd.

Wywiezieniem na lawecie zakończyły się czynności prowadzone wobec wraku Skody z ul. Wyszyńskiego w Olsztynie. Pojazd nie posiadał tablic rejestracyjnych, miał potłuczone boczne szyby, a jego ogólny stan wskazywał na to, że od dawna nie był użytkowany.

Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Wraki pojazdów, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Przypominamy, że właściciel pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym. Z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny, a sam pojazd musi być zamknięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz posiadać tablice rejestracyjne.

Źródło: SM w Olsztynie/własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*