Kultura

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza na wykład z cyklu Muzyczne (ko)repetycje

Muzoteka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Muzyczne (ko)repetycje”. Prelekcja Krzysztofa D. Szatrawskiego odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia, o godz. 16.30 w bibliotece przy ul. 1 Maja 5.

Pieśń jest formą muzyczną nierozerwalnie związaną z romantyczną duchowością. Jest jednak również zjawiskiem przekraczającym granice definicji stylu romantycznego. Zarówno pojedyncze pieśni, jak też całe cykle Franza Schuberta, Roberta Schumanna, Hugo Wolfa, Johannesa Brahmsa, Richarda Straussa i Gustava Mahlera pozwolą dostrzec w ewolucji tej najbardziej romantycznej z form intelektualną ciągłość i duchową jednorodność.

Komponowanie pieśni w okresie romantyzmu i postromantyzmu było tak powszechne, że pieśni komponowali niemal wszyscy. Można odnieść wrażenie, że była to forma obligatoryjna, pozwalająca twórcom wykazać się nie tyle rzemiosłem kompozytorskim (temu służyły koncerty i większe formy), co talentem. Było to zjawisko masowe, jednak do naszych czasów przetrwały tylko najgłośniejsze.

Pieśń romantyczna przekracza granice swojej epoki. Jej bezpośrednich źródeł jej należy szukać w ideologiach XVIII-wiecznych, głównie okresu burzy i naporu. Konsekwencją stał się rozwój muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w okresie modernizmu, pieśni ekspresjonistycznej, a ślady dawnej świetności można znaleźć także w muzyce współczesnej, w której pieśń nadal pełni ważną rolę.

Równocześnie miejsce tradycji pieśniarskiej zajęła muzyka popularna, która będzie tematem kolejnego wykładu z cyklu „Muzyczne (ko)repetycje”. Jednak aby lepiej zrozumieć te procesy, warto cofnąć się do źródeł i zadać sobie pytanie o istotę tej nieskomplikowanej a jakże pojemnej firmy ekspresji.

Krzysztof D. Szatrawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*