Wiadomości

Wojewoda wydał decyzję zobowiązującą gminę Olsztyn do natychmiastowego usunięcia „szubienic”

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki wydał decyzję nakładającą na Gminę Olsztyn obowiązek usunięcia pomnika „Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” usytuowanego na placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie.

Dziś wydałem decyzję nakładającą na Gmina Olsztyn obowiązek usunięcia pomnika „Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” (pomnika „Wdzięczności dla Armii Radzieckiej”) usytuowanego na placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Nie ulega wątpliwości, że pomnik propaguje i symbolizuje komunizm – co oznacza, że podlega ustawie dekomunizacyjnej. Dodatkowo w kontekście zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w interesie społecznym jest usunięcie go z przestrzeni publicznej – napisał w komunikacie wojewoda.

Decyzja wojewody nie nakazuje zniszczenia pomnika, a jedynie jego usunięcie z przestrzeni publicznej w jakiej obecnie funkcjonuje. Wojewoda Warmińsko-Mazurski obowiązany jest nadzorować wykonanie nałożonego obowiązku, a w przypadku braku wykonania decyzji zastosowanie znajdzie ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wtedy koszty usunięcia monumentu poniesie samorząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*