Wiadomości

W Olsztynie zatrzymano Palestyńczyka. Stwarzał zagrożenie o charakterze terrorystycznym

Prowadzone przez Straż Graniczną, we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działania pozwoliły na zatrzymanie na terenie Olsztyna Palestyńczyka, którego dalszy pobyt w RP stwarza realne zagrożenie o charakterze terrorystycznym. Zatrzymany przebywa obecnie w ośrodku Straży Granicznej, gdzie oczekuje na wydalenie z Polski.

Straż Graniczna, działając na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymała w dniu 24.05.2021 r. mężczyznę pochodzącego z Autonomii Palestyńskiej. Materiały zgromadzone przez ABW wskazują, że jest on osobą silnie zradykalizowaną religijnie, niedostosowującą się do zasad współżycia społecznego. Ustalono, iż odmienność kulturowa kilkukrotnie powodowała u cudzoziemca frustracje w wyniku czego zachowywał się on agresywnie wobec osób postronnych.

Wykazywał on także skłonność do przemocy, a jego niestabilna osobowość, wraz z posiadanymi umiejętnościami z zakresu chemii, technologii, czy obsługi broni palnej wskazuje, że Palestyńczyk stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Dodatkowo ustalono, że mężczyzna utrzymywał relacje z członkiem organizacji terrorystycznej.

Zgodnie z decyzją sądu Palestyńczyk trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.

Źródło: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*