wrzesień 26, 2023

infokiosk

infokiosk

Ciekawostki
Poczta Polska podpisała porozumienie z Ministerstwem Rozwoju w sprawie pilotażowego projektu dotyczącego umieszczenia InfoKiosków w placówkach pocztowych. InfoKiosk umożliwia korzystanie z prowadzonego przez Ministra Rozwoju Elektronicznego Punktu kontaktowego ...
0