Wiadomości

Szpitale z Warmii i Mazur otrzymają ponad 67,5 mln zł na modernizację i rozbudowę SOR

9 szpitali w województwie warmińsko-mazurskim otrzyma znaczące wsparcie finansowe z Funduszu Medycznego, co pozwoli na poprawę jakości opieki medycznej dla mieszkańców regionu. Łącznie to ponad 67,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na modernizację, przebudowę i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR-ami.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, z udziałem ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, posłów: Iwony Arent i Roberta Gontarza, wojewody Artura Chojeckiego i jego pełnomocnika ds. zdrowia dr. Zbigniewa Purpurowicza.

Cieszy mnie to, że mamy szanse na poprawę, a pacjenci dzięki tym środkom będą lepiej, szybciej i sprawniej obsługiwani i będą mieli dostęp do nowocześniejszej, bardziej dokładnej diagnostyki.” – powiedział wojewoda.

Sprzęt diagnostyczny i aparatura wspomagająca funkcje życiowe pacjentów w Oddziałach Ratunkowych pracują przez całą dobę, co skutkuje częstą eksploatacją i zużyciem. Dlatego też znaczna część środków z Funduszu Medycznego zostanie przeznaczona na nowoczesne i łatwe w użytkowaniu urządzenia. Te inwestycje przyczynią się do przyspieszenia procesu diagnostycznego, co z kolei skróci czas powrotu pacjentów do zdrowia, a w niektórych przypadkach może nawet uratować życie. To znakomite wieści dla mieszkańców Warmii i Mazur, którzy wkrótce będą mogli skorzystać z jeszcze lepszej opieki medycznej.

Placówki szpitalne, które otrzymały dofinasowanie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
Doposażenie i adaptacja pomieszczeń SOR w ramach SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Piszu
3 747 332
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie Przebudowa i modernizacja istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Działdowie w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności do
świadczonych usług medycznych
14 978 600
Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. Z
o.o.
Poprawa dostępności udzielanych świadczeń poprzez przebudowę i
dostawanie SOR Mrągowo do aktualnych przepisów
7 880 837
Giżycka Ochrona Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poprawa jakości i dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa udzielanych świadczeń przez SOR w Giżycku poprzez przebudowę i
doposażenie SOR
11 138 002
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w
Bartoszycach
Doposażenie w nowoczesny sprzęt specjalistyczny podnoszący poziom
opieki nad pacjentem
7 001 407
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku Doposażenie polegające na zakupie sprzętu i aparatury medycznej na odział SOR w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku 4 124 000
Powiatowy Szpital im. Władysława
Biegańskiego w Iławie
Doposażenie SOR i pracowni diagnostycznych oraz przebudowa
pracowni endoskopii Powiatowego Szpitala w Iławie
2 280 707
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z Klinicznym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 976 000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Wzrost dostępności oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie i doposażenie 13 447 766

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*