Ciekawostki

Stowarzyszenie „Polskie zamki gotyckie” ustawiło na terenie województwa 30 turystycznych znaków

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” ustawiło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 30 turystycznych znaków drogowych, które mają na celu skierować ruch turystyczny na odcinek Szlaku Zamków Gotyckich przebiegającego przez miejscowości: Ostróda – Nidzica – Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn.

Znaki zostały ustawione w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych  tras turystycznych” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja EISP 2007-2013.

Głównym celem projektu jest stworzenie i promocja polsko – rosyjskich  produktów turystycznych opartych na wspólnych walorach kulturowych i historycznych Polski i Rosji oraz podniesienie wiedzy i tożsamości historycznej młodzieży i studentów na temat dziedzictwa historycznego ich miejsca zamieszkania.

Także partner rosyjski  projektu – Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego wykonał i ustawił przy drogach wjazdowych do 9 rosyjskich miejscowości obwodu kaliningradzkiego na terenie których zachowały się  ruiny zamków 9 znaków turystycznych wzorowanych na polskich znakach typu E-22a. Dzięki polsko – rosyjskiemu przedsięwzięciu w jednolity sposób  zostały oznakowane zamki dawnego państwa krzyżackiego, obecnie położone na terenie dwóch państw i regionów sąsiadujących ze sobą.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 128 000 Euro (dofinansowanie z Programu wynosi 115 200 Euro tj. 90 % kosztów kwalifikowanych projektu).

 

Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*