Wiadomości

Środowisko i gospodarka odpadami z dofinansowaniem 10 mln zł

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował we wtorek 21 grudnia o podziale środków w konkursie na gospodarkę odpadową. Konkurs odbywał się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z osi priorytetowej środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Wartość wybranych do realizacji wniosków wynosi ponad 15 mln zł, a ich dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 10 mln złmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Ta oś priorytetowa obejmuje szeroko pojęte kwestie środowiska, które w naszym regionie stanowi szczególny zasób. Walory środowiskowe tworzą unikatową wartość turystyczną i wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Dofinansowane działania skupiają się na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub wymagających usunięcia istniejących zagrożeń.

W tym konkursie przewiduje się realizację projektów, w efekcie których zwiększy się udział odpadów komunalnych zbieranych selektywnie przy jednoczesnym wzroście możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.

Projekty wybrane do dofinansowania:

– gmina Gietrzwałd  – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie – etap 2, wartość:        1,2 mln zł,

– gmina Świętajno – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno, wartość: 1,8 mln zł,

– Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz instalacji ZUOK w Olsztynie, wartość: 6,3 mln zł,

– gmina Jedwabno – Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie, wartość: 2 mln zł,

– Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, wartość: 3,6 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*