Wiadomości

Spotkanie informacyjne dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym

Spółdzielnia Energetyczna PROSUMENT oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zapraszają zainteresowanych inwestowaniem w instalacje OZE przy udziale środków z Unii Europejskiej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 marca 2016 r. w siedzibie W-MODR w Olsztynie.

Podczas spotkania pt. „Instalacje OZE w gospodarstwie rolnym z dotacji UE” zostaną przedstawione ramy prawne ustawy o odnawialnych źródłach energii, inwestycjach w ramach spółdzielni i dofinansowanie RPO Warmia i Mazury. Zaplanowano również wystąpienie związane z opłacalnością inwestycji w gospodarstwie rolnym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91). Początek o godz. 10.

Program spotkania:

10:00 – 10:45 – ramy prawne ustawy o odnawialnych źródłach energii
10:45 – 11:00 – przerwa
11:00 – 11:45 – Spółdzielnia Energetyczna PROSUMENT – statut i zasady funkcjonowania
11:45 – 12:00 – przerwa
12:00 – 12:45 – inwestycja w ramach spółdzielni i dofinansowanie RPO Warmia i Mazury
12:45 – 13:00 – przerwa
13:00 – 13:30 – opłacalność inwestycji w gospodarstwie rolnym

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*