Wiadomości

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w okresie letnich wakacji przygotowane do sezonu

Zwiększona liczba patroli policyjnych, wzmożone kontrole autobusów, ośrodków organizujących wypoczynek letni i gastronomii w miejscowościach turystycznych czy edukacja na temat zagrożeń – to tylko niektóre z zadań, jakie będą realizowały służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w okresie letnich wakacji 2014.

Posiedzeniu zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie administracji i służb województwa warmińsko-mazurskiego do działań z zakresu bezpieczeństwa podejmowanych w okresie wakacyjnym przewodniczyła wicewojewoda Grażyna Kluge.

Co roku na Warmii i Mazurach w okresie wakacyjnym przebywa ponad 60 tysięcy dzieci i młodzieży, a w sumie podczas wakacji w naszym regionie przebywa ok. 2,5 mln osób. Postaramy się, aby działania podejmowane przez wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie były skuteczne. Ze swojej strony apelujemy jednak do wszystkich wypoczywających o zachowanie rozsądku – często jest on najlepszą ochroną przed niebezpieczeństwem – mówiła wicewojewoda.

A działań prowadzonych przez wojewodę i podległe mu służby jest wiele…

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działa 10 całodobowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, które są przygotowane na ewentualne przyjęcie turystów. Do wypadków i innych zdarzeń o charakterze medycznym będzie wyjeżdżać 77 zespołów ratunkowych, w tym 5 karetek wodnych zlokalizowanych na Wielkich Jeziorach Mazurskich i Pojezierzu Iławskim.

Jak co roku na stronach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można będzie sprawdzić stan 13 kąpielisk, które są stale monitorowane pod kątem czystości. Szczególną uwagę inspektorzy zwracać będą podczas kontroli również na stan sanitarny dworców PKP i PKS. Szczególnym nadzorem objęte zostaną te punkty, które sprzedają produkty żywnościowe wrażliwe na obecność wysokich temperatur – cukiernie, ciastkarnie i inne obiekty zbiorowego żywienia.

Nad bezpieczeństwem wypoczynku czuwać będzie również Kuratorium Oświaty, które w tym roku na sfinansowanie i dofinansowanie obozów i kolonii dzieci z najuboższych rodzin przeznaczy około półtora miliona złotych. Oprócz planowanych kontroli obozów i kolonii Kuratorium prowadzić będzie również działania edukacyjne i szkoleniowe. Na stronie Kuratorium znaleźć można aktualny rejestr placówek dopuszczonych do organizowania wypoczynku letniego. Podczas zeszłorocznych wakacji zarejestrowanych było tam 1340 form wypoczynku. Dzieci i młodzież będą mogły, jak w ubiegłym sezonie, korzystać z aplikacji na telefon komórkowy z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą.

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działał też, jak co roku, system powiadamiania ratunkowego oraz telefon ratunkowy 601 100 100. O warunkach pogodowych żeglarzy ostrzega system 17 masztów, a także sms-owy system METEO.

Do dyspozycji turystów jest też specjalny numer ratunkowy 984. Nad bezpieczeństwem turystów nad Wielkimi Jeziorami czuwać będzie kilkudziesięciu ratowników wyposażonych w łodzie ratownicze i nowoczesny sprzęt przeznaczony do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Od 1 maja na Wielkich Jeziorach Mazurskich i nad jeziorem Jeziorak działa 5 karetek wodnych, które warmińsko-mazurskie akweny będą patrolować jeszcze do końca września.

Dużym wyzwaniem podczas wakacji będzie również intensyfikacja działań promocyjnych samorządów, co wiąże się ze zwiększeniem liczby imprez, zwłaszcza o charakterze plenerowym. W związku z tym w najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowościach Warmii i Mazur, w których nie ma stałych posterunków policji, zorganizowanych zostanie 9 policyjnych placówek sezonowych. Porządku na jeziorach Warmii i Mazur strzec będzie grupa dodatkowych funkcjonariuszy prewencji, którzy, podobnie jak w latach ubiegłych wzmocnią kontrole obiektów w miejscowościach turystycznych, a także kontrole żeglarzy.

Policjanci mają do dyspozycji 27 łodzi ratunkowych i 43 funkcjonariuszy. W szczególny sposób nadzorowane będą także autokary i inne środki przewozu zbiorowego. Policja wraz ze Strażą Graniczną i Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego podczas wspólnych patroli drogowych skontroluje stan techniczny pojazdów, zwłaszcza przewożących grupy osób, a także stan trzeźwości osób kierujących tymi pojazdami. Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego ma w tym celu do dyspozycji 10 specjalistycznych pojazdów kontrolnych oraz 4 motocykle. Policja oddeleguje do powyższych zadań aż 300 funkcjonariuszy.

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczynku w okresie wakacji letnich w 2014 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego polecił powiatowym inspektorom nadzoru budowanego wzmożenie działań profilaktyczno-inspekcyjnych i kontrolnych w obszarach szczególnie ważnych dla zapewnienia odpowiednich warunków letniego wypoczynku. Już teraz przeprowadzonych zostało 218 kontroli obiektów związanych z wypoczynkiem letnim – placów zabaw, boisk oraz obiektów wypoczynkowych.

Oprócz działań doraźnych władze samorządu terytorialnego, a także służby, straże i organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, przeprowadzą też liczne pogadanki, pokazy i szkolenia w ramach różnorodnych akcji i kampanii społecznych.

Wszystkie służby, obok swych rutynowych działań profilaktycznych, prowadzić będą dodatkowo dystrybucję materiałów oświatowo–zdrowotnych o różnych treściach, przeprowadzać zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące zagadnień higieniczno-zdrowotnych oraz zagadnień związanych z organizacją wypoczynku letniego.

Źródło, fot.: W-M UW Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*