Kultura

Seminarium w CEiIK:”Szkoła a nierówności społeczne”

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza na kolejne seminarium cyklu „Kultura pod pochmurnym niebem”, które odbędzie się we wtorek 29 października 2013 roku.

Seminaria cyklu Kultura pod pochmurnym niebem są próbą podjęcia społecznej debaty nad głównymi tezami i rekomendacjami praktycznymi przygotowanej w 2012 roku „Dynamicznej Diagnozy Kultury Warmii i Mazur” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Barbary Fatygi.

W trakcie jutrzejszego spotkania będziemy dyskutować o tym czy warmińsko-mazurski system oświaty może wspierać kulturowy i społeczny awans regionu, czy wyrównuje szanse życiowe młodzieży z małych miasteczek i wsi, czy przygotowuje do uczestnictwa w kulturze i nowoczesnym świecie.

Spotkanie „Szkoła a nierówności społeczne” odbędzie się 29 października 2013 roku o godz. 17.30 w sali CEiIK ( ul. Parkowa 1, sala nr 48 – pierwsze piętro). Wstęp wolny.

Gośćmi spotkania będą:

Dr Przemysław Sadura – wykładowca Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu redakcyjnego Krytyki Politycznej, autor wielu książek i opracowań poświęconych m.in. edukacji, skutkom transformacji ustrojowej i stylom życia w Polsce itp. Współzałożyciel Fundacji „Pole Dialogu”. Opracował w 2012 r. raport p.t. „Szkoła a nierówności społeczne” dla Fundacji Amicus Europae.

Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – Zastępca Prezydenta Olsztyna. Z wykształcenia nauczyciel historii, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Początkowo nauczyciel szkoły wiejskiej, następnie Szkoły Podstawowej Nr 25 w Olsztynie, a od 1990 r. pracownik administracji rządowej i samorządowej (stanowiska kierownicze, warmińsko-mazurski kurator oświaty).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*