Wiadomości

Rusza kolejna edycja programu „Podwórka z Natury”

W poniedziałek (25 stycznia) rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do najnowszej odsłony akcji. Jej przebieg będzie się nieco różnić od minionych ze względu na pandemiczną sytuację.

– W tym roku zmuszeni jesteśmy ograniczyć działania animacyjne i aktywizujące, więc głównym kryterium wyboru będzie motywacja do działania mieszkańców- wyjaśnia dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Justyna Sarna-Pezowicz. – Zgłoszone podwórka, po weryfikacji formalnej, poddamy weryfikacji merytorycznej, w ramach której będziemy starać się dowiedzieć jak najwięcej o grupie sąsiedzkiej za pomocą m.in. badania ankietowego.

Największą szasnę na wybór i realizację mają te podwórka, których mieszkańcy będą najlepiej zorganizowani. Zaangażowanie we wprowadzenie zmian w swoim otoczeniu to jedno z ważniejszych kryteriów.

Zgłoszenia grup sąsiedzkich na specjalnie przygotowanych formularzach będą przyjmowane do 19 lutego. Wypełniony wniosek z załącznikiem można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna (pl. Jana Pawła II 1 lub Knosały 3) albo przesłać podpisany w formie skanu pod adres e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu.

W przypadku pytań zachęcamy kontaktu w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30). Infrormacji e-mailowych (zukowska.paulina@olsztyn.eu) lub telefonicznych (89 523 64 30; 89 527 31 11, wew. 393) udzieli Paulina Żukowska z Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich.

– Wspólnie z mieszkańcami zmieniamy oblicza miejskich podwórek – mówi Paulina Żukowska. – Stawiamy na podwórka, na których roi się od ludzi, ptaków, pszczół i motyli, a nie tylko od samochodów.

Do tej pory metamorfozie poddanych zostało 11 podwórek w latach 2017-2020. Łączna kwota, jaka została przeznaczona na ten cel z budżetu miasta to 212,5 tys. zł. Program „Podwórka z Natury” realizujemy przy wsparciu merytorycznym Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

[zarządzenie ws. „Podwórek z Natury 2021”] [Facebook programu]

Źródło: UM Olsztyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*