Polecane artykuły

Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we wspieraniu polskiego rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera rolnictwo, sadownictwo i rybołówstwo. Aby otrzymać dotację, trzeba złożyć wniosek w jednym z oddziałów instytucji rządowej.

Jak otrzymać dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera rozwój rolnictwa i terenów wiejskich. Jest wykonawcą polityki rolnej i współpracuje z MRiRW oraz podlega nadzorowi MF. ARiMR udziela wsparcia finansowego w formie dotacji i pożyczek. Jednym z warunków ubiegania się o przyznanie środków jest podleganie ubezpieczeniu w KRUS. Rolnik powinien sprawdzić w programie, na jaką działalność może otrzymać dofinansowanie. W latach 2023-2027 Polska otrzyma z UE 25 mld euro, w ramach WPR, więc warto złożyć wniosek. Dzięki funduszom można uzyskać dodatkowe dochody, które pomogą podejmować różne działania. Celem WPR jest nie tylko zwiększenie przychodów i konkurencyjności, ale też ochrona jakości żywności. Środki przyznawane są także z programów rządowych.

Komu pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga rolnikom, mieszkańcom wsi, grupom producentów rolnych, przedsiębiorcom oraz samorządom lokalnym. ARiMR udziela również wsparcia sektorowi rybackiemu. Od 1 stycznia 2023 r. jedynie rolnicy, którzy udowodnią, że uprawiają ziemię, otrzymają dopłaty bezpośrednie. Środki są przewidziane także dla sadowników, Kółka Gospodyń Wiejskich. Wnioski o dopłaty może składać sektor rybołówstwa.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przyznaje fundusze także dla branży pszczelarskiej. Wnioski w I i II kwartale dotyczą środków na zakup pszczół, leków oraz sprzętu pszczelarskiego. Natomiast w III-IV, na sprzęt do przewożenia uli, szkolenia, pszczoły, leki, projekty badawcze i analizę miodu.

Jakie straty spowodowane przez zjawiska atmosferyczne pokrywa ARiMR?

Rolnicy mogą otrzymać rekompensatę za poniesione straty spowodowane przez zjawiska atmosferyczne, takie jak: grad, susza, powódź, obsunięcia ziemi oraz lawiny, huragan, deszcz nawalny, mrozy i przymrozki, uderzenia pioruna. ARiMR wypłaca środki, ale producenci rolni, którzy nie posiadają polisy ubezpieczeniowej, otrzymają kwotę, pomniejszoną o 50%.  Oczywiście nigdy koszty nie zwrócą się w 100%. Aby chronić sady i płody rolne warto je zabezpieczać różnymi metodami. Na stronie radary.info można sprawdzić pogodę. Jest to przydatne narzędzie, pokazujące opady, siłę wiatru, gradobicie i burze. Korzystają z niego rybacy, przed wypłynięciem na połów.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*