Wiadomości

Rewitalizacja szansą dla miast Cittaslow

Na początku lipca członkowie stowarzyszenia skupiającego miasta Cittaslow przyjęli ponadlokalny program rewitalizacji. Dzięki temu będą mogli łatwiej sięgać po środki regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Z szefem stowarzyszenia Cittaslow, burmistrzem Jackiem Kostką, spotka się dzisiaj (23 lipca) w Górowie Iławeckim Jacek Protas, wicemarszałek województwa odpowiedzialny z ramienia zarządu województwa za sprawy Cittaslow.

Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow określa konkretne przedsięwzięcia, którechcą zrealizować w najbliższych latach władze samorządowe.Są to bardzo różne zadania. Zarówno dotyczące renowacji zabytkowych, zaniedbanych budynków i miejsc, ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również działania społeczne, związane m.in. z poprawą dostępu do rynku pracy, ale też ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych żrodeł energii – czyli wszystko co mieści się pod określeniem przywrócenia funkcji społecznych zaniedbanym obszarom, tak aby zmiany stały się impulsem to przemian społecznych.

Pod koniec wakacji samorząd województwa zamierza podpisać z władzami stowarzyszenia porozumienie w sprawie realizacji programu.

Wczoraj posłowie (po drugim czytaniu) skierowali do komisji sejmowej projekt ustawy o rewitalizacji.Jest to element planów rządu związanych ułatwieniem prowadzenia procesu odnowy miast i miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*