Wiadomości

Rekordowe pieniądze na przewozy kolejowe w regionie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na posiedzeniu we wtorek 24 stycznia podjął stanowisko w sprawie dodatkowego dofinansowania spółki POLREGIO, realizującej kolejowe przewozy regionalne.

Do tej pory to historycznie największe środki, jakie przekazał samorząd województwa na realizację przewozów kolejowych na Warmii i Mazurach.

STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Zarząd Województwa w dniu 24 stycznia 2023 roku podjął decyzję o przekazaniu 22,2 mln zł dodatkowych środków na organizację przewozów kolejowych w 2023 roku. Zgodnie z zapisami obowiązującej Umowy, podpisanej z Operatorem Polregio S.A. w listopadzie 2020 roku, w tym roku Spółka miała otrzymać z budżetu Samorządu rekompensatę nieprzekraczającą 62 mln zł.

Na dodatkowo zadysponowane przez Zarząd Województwa 22,2 mln zł łącznie składają się:

– 9,2 mln zł na zwiększenie kosztów niezależnych, jak energia czy paliwo trakcyjne, za które odpowiada Województwo jako Organizator przewozów,
– 8 mln zł na przywrócenie na tory pociągu elektrycznego Elf za pomocą przeglądu P5, który umożliwi ponowne użytkowanie jednego z najmłodszych i najbardziej komfortowych pojazdów,
– 5 mln zł na partycypację w podwyżkach wynagrodzeń pracowników Polregio S.A.

Zarząd Spółki podpisał ze stroną społeczną Porozumienie zakładające od 1 stycznia 2023 roku kolejny wzrost wynagrodzeń, jednocześnie zwracając się do Samorządu o ich sfinansowanie, podobnie jak pozostałych kosztów zależnych, za które odpowiedzialna jest Spółka. Zabezpieczenie w funduszu wynagrodzeń środków na sfinansowanie podwyżek dla pracowników Spółki Polregio zgodnie z zapisami Umowy nie było i nie jest zadaniem Samorządu Województwa jako organizatora przewozów kolejowych. Jednak działając w dobrej wierze i mając na uwadze zapewnienie stabilności przewozów pasażerskich w regionie, Samorząd przeznaczy 5 mln zł na wzrost wynagrodzeń pracowników olsztyńskiego zakładu Polregio.

Mimo że w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromnym wyzwaniem finansowym dla budżetu Województwa, to jesteśmy przekonani, że dodatkowe ponad 22 mln zł pozwolą planować połączenia kolejowe bez zakłóceń i realizować potrzeby komunikacyjne pasażerów w województwie warmińsko-mazurskim.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*