Wiadomości

Przetarg na budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo unieważniony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 708 648 065,00 zł, natomiast zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia założonej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.

O realizację zadania ubiegało się dziewięciu wykonawców. Najniższą cenę 708,6 mln zł zaproponowała firma PORR SA, najwyższą – 1,014 mld zł firma POLAQUA Sp. z o.o. Wszyscy wykonawcy zaoferowali wydłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

Obecnie podejmujemy wszelkie działania w celu możliwości podjęcia się ponownego wyłonienia wykonawcy – informuje GDDKiA.

Przypomnijmy, że planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowa droga będzie miała długość 17,1 km – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu DK59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1×2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Budowa nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje.

Źródło: GDDKiA w Olsztynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*