Wiadomości

Protestujący rolnicy zablokowali centrum Olsztyna [ZDJĘCIA]

Dzisiaj (20.02) do Olsztyna z całego regionu zjechali protestujący rolnicy. W związku z protestem na ulicach miasta są utrudnienia w ruchu. Według informacji organizatorów protest ma potrwać dwie doby.

Kilkaset ciągników po uformowaniu kolumny na al. Warszawskiej przejechało ulicami miasta na al. Piłsudskiego. Obecnie zablokowane są dwa pasy drogowe w okolicach CH Aura, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego oraz część ulicy Kopernika. Zablokowany jest także parking na Placu Dunikowskiego. Protestujący pozostaną tam przez dwie doby – do 22 lutego, do godz. 10.

– Wynegocjowaliśmy z rolnikami, że nie będą co dwie godziny objeżdżać całego miasta, żeby nie paraliżować ruchu w Olsztynie. Organizatorzy zgodzili się postawić ciągniki tylko na wyznaczonych ulicach. Jednak to bardzo mały obszar, a bardzo dużo osób i dlatego musimy być przygotowani na różne sytuacje – mówi Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych będą czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

– My jako policja apelujemy by stosować się do instrukcji osób kierujących ruchem drogowym i zawczasu zaplanować podróż, uwzględniając trasy alternatywne – mówi oficer prasowy KMP, mł. asp. Andrzej Jurkun – a najlepiej byłoby rozważyć pokonanie fragmentów drogi do Śródmieścia pieszo, rowerem lub np. hulajnogą.

Protest rolników w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Czego domagają się rolnicy

Protestującym rolnikom zależy przede wszystkim na pełnym embargu na produkty rolne z Ukrainy oraz na wycofaniu się z Europejskiego Zielonego Ładu. Z rolnikami jednoczy się coraz więcej przedstawicieli innych grup zawodowych. Do olsztyńskiej demonstracji przyłączyli się również myśliwi, którzy są widoczni na dzisiejszym proteście

 1. Zastosowania odstępstwa  od norm GAEC 7 oraz GAEC 8  na zasadach zmiany do Planów Strategicznych WPR. Odstąpienie od konieczności stosowania w płodozmianie 3  upraw oraz ugorowania 4% powierzchni gruntów w przypadku gospodarstw  powyżej 10 ha.
 2. Wprowadzenia przejrzystych, jednoznacznych  oraz trwałych przepisów dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego na kolejne lata, w tym przepisów prawa dotyczących szczegółowych zasad realizacji ekoschematów- tak by były one znane i nie zmieniane w roku składania wniosków obszarowych.
 3. Jak najszybszego określenia stawek dopłat ekochematowych , oraz podjęcie wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych by stawki te były zbliżone do przedstawianych rolnikom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na początku 2023 roku.
 4. Jak najszybszego  zakończenie obsługi wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich za 2023 rok  oraz przywrócenie terminu rozpatrzenia tych spraw do końca lutego roku następującego po roku złożenia wniosków.
 5. Wyrównanie poziomu dopłat w całej Unii europejskiej, tak by w każdym kraju dopłaty do ha podstawowej produkcji finansowane z budżetu UE były takie same.
 6. Czasowego odstąpienia od kar za niespełnienie warunków związanych z niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z zasad warunkowości oraz ewentualnych kar wynikających z niewywiązania się z całkowitych powierzchni deklarowanych ekoschematów.
 7. Pozostawienia największego Terminala Zbożowego w  rękach Polskich producentów. Nie wyrażamy zgody na wydzierżawianie portów innym Państwom w sytuacji gdzie dostęp do portów dla Polskich rolników i handlowców jest ograniczany.
 8. Wdrożenia krajowego systemu walki z niekorzystnymi skutkami wystąpienia suszy rolniczej , jak również wdrożenie klarownego i sprawiedliwego systemu wyliczania strat suszowych w rolnictwie opartego również o pracę lokalnych komisji szacujących straty. W ciąż w Polsce istnieje  wiele obszarów, dla których niemożliwa jest analiza bilansu wodnego ze względu na brak stacji pomiarowych – co stawia w znacznie gorszym położeniu rolników z tych obszarów .
 9. Kontynuowania polityki związanej z kontrolą ilości i jakości płodów rolnych przywożonych do Polski, tak by polskich i europejskich rynków nie zalewały tanie płody rolne z rynków wschodnich, zwłaszcza które zawierają substancje niebezpieczne i zakazane do stosowania w produkcji w Polsce.
 10. Wprowadzenia systemowych regulacji dotyczących dzierżaw z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tak by grunty rolne były faktycznie przekazywane do dzierżawy rolnikom posiadającym potencjał rozwojowy gospodarstwa a cena dzierżawy nie przekraczała wysokości przeciętnego dochodu rolniczego określonego przez GUS
 11. Wprowadzenie stałego systemu dopłat dla rolników do sprzedawanych płodów rolnych w przypadku gdy  rynkowe wahania cen wpłyną na znaczne ich obniżenie w formie dopłat do sprzedanych płodów wyrównujących cenę do ustalonej minimalnej ceny sprzedaży gwarantującej opłacalność produkcji.
 12. Wdrożenia  środków  pomocowych  dla sektora hodowli zwierząt inwentarskich w celu dostosowania do zamieniających się warunków  dobrostanowych  oraz możliwość kontynuowania produkcji w sytuacjach dużych wahań rynkowych.
 13. Wsparcia lokalnych podmiotów skupujących płody rolne w inwestycjach zwiększających ich potencjał przechowalniczy oraz możliwości skupowe, tak aby nigdy więcej nie doszło do jakichkolwiek przestojów oraz ograniczeń w skupie wynikających z nieprzygotowanej infrastruktury technicznej w tym zwiększenie kwoty na centra dystrybucyjne w ramach KPO.
 14. Rewaloryzacji kwot związanych z zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze z kwoty  1,46  zł do poziomu co najmniej 2,00 zł  oraz adekwatne do cen zakupu materiału siewnego oraz kosztów siewu zwiększenie dopłat do materiału siewnego z kwoty 65 zł/ ha obowiązującej w 2022 roku do kwoty 250 zł/ ha  zbóż.
 15. Podwyższenia limitu pomocy de minimis z 200 tyś euro do 300 tyś euro w tym pomocy de minimis w rolnictwie z 20 tyś euro do 30 tyś euro.
 16. Zwiększenia limitu pomocy na  wsparcie krajowe w postaci kredytów preferencyjnych oraz obniżenie oprocentowania kredytów na zakup gruntów oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych.
 17. Podjęcia działań w zakresie zmian założeń „Zielonego Ładu” tak by uwzględnić w nim szereg sytuacji kryzysowych jakie dotknęły rolnictwo oraz dostosowanie wymagań środowiskowych do bieżącej ekonomicznej sytuacji rolników.
 18. Wsparcie sektora produkcji tytoniu- wystosowanie w imieniu polskich producentów tytoniu stanowczego stanowiska do Komisji Europejskiej i WHO w celu odejścia od tworzenia i wdrażania przepisów zmierzających do zakazu uprawy tytoniu w Unii Europejskiej.
 19. Ustanowienie uregulowań prawnych  wprowadzających kary za wprowadzanie do obrotu żywności / pasz pochodzących z ukraińskiego , nieprzebadanego zboża w tym zbóż technicznych oraz przeznaczenie tych środków na pomoc polskim producentom zbóż i płodów rolnych.
 20. Wprowadzenie ceł zaporowych na import produktów rolnych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej w dniu 20 lutego (wtorek)

Autobusy kierowane będą na alternatywne, najbliższe dostępne ciągi komunikacyjne i zatrzymywać się będą na wszystkich dostępnych przystankach. Przejazd ul. Pieniężnego, 11 Listopada, pl. Jedności Słowiańskiej i 1 Maja ma pozostać dostępny. Tramwaje wszystkich linii (również nr 1 i 5) będą w miarę możliwości kierowane do krańca “Dworzec Główny” (zawieszenie krańca tramwajowego “Wysoka Brama”).

W przypadku długotrwałego braku możliwości przejazdu przez skrzyżowanie Kościuszki-Piłsudskiego, uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza – wyłącznie na liniach nr Z-2 i Z-4 (za tramwaje linii nr 2 i 4) prowadzona alternatywnymi, najbliższymi dostępnymi ciągami komunikacyjnymi. Z kolei linie nr 1, 3, 5 zostaną zawieszone.

W dniu 22 lutego podczas rozwiązywania się kolumny mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia i zmiany tras linii autobusowych w ciągu ul. Pieniężnego, Szrajbera, Śliwy, Warszawskiej.

Aktualne informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dostępne będę na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej, w pojazdach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz ZDZiT w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*