Kultura

Promocja książki „Kiermasy na Warmii”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza na spotkanie promocyjne książki „Kiermasy na Warmii” w ramach „Rozmowy o dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur”.

Spotkanie z Janem Chłostą (autorem opracowania) i Witoldem Mierzejewskim (wydawcą)

Prowadzenie: Robert Lesiński

23 czerwca /środa/ 2021 r., godz. 17.00

WBP, ul. 1 Maja 5, sala 3

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przybycie prosimy potwierdzić pod nr tel. 89 524 90 48

Relacja na żywo:

Facebook WBP w Olsztynie: https://www.facebook.com/WBPOlsztyn/

Wznowione Kiermasy na Warmii ks. Walentego Barczewskiego (1856-1928) przez wydawcę Witolda Mierzejewskiego są trzecią książką tego autora, obok wcześniej przypomnianych edycji Geografii polskiej Warmii (2008) i Piśmiennictwa polskiego w XIX i XX stuleciu nie tylko o Warmii (2015). W tej ostatniej znalazły się teksty zamieszczone w latach 1924-1928 w „Gazecie Olsztyńskiej”.

Narodziny Kiermasów na Warmii trzeba łączyć z wyjątkowym sentymentem ks. Barczewskiego do ziemi swego urodzenia. Napisał je z chęci pokazania zwyczajów i przywiązania Warmiaków do „mowy i wiary Ojców”, ich głębokiego zakorzenienia się w Kościele katolickich. Sam także jako polski Warmiak zabiegał o zachowanie języka polskiego w południowej części tej krainy.

Nie są Kiermasy w całym tego słowa znaczeniu utworem beletrystycznym, stanowią raczej zlepek różnych konwencji literackich. Dominuje w nich gawęda, scenki obyczajowe, dialogi. Całość została oparta na opisie odpustu Opatrzności Bożej w Bartagu, przeżyciach jego uczestników i wspólnym biesiadowaniu po nabożeństwie w domu Autora w Jarotach, niegdyś wsi przypisanej do parafii w Bartągu z udziałem przybyłych krewnych i przyjaciół z różnych stron południowej Warmii.

Edycję Kiermasów na Warmii, podobnie jak wznowienia dwóch pozostałych książek ks. Barczewskiego,  do druku przygotował Jan Chłosta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*