Wiadomości

Profilaktyka zdrowotna na Warmii i Mazurach to podstawa

Zarząd województwa rozstrzygnął trzy konkursy na realizację zdrowotnych programów profilaktycznych.

Ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowania pochodzi z RPO WiM 2014-2020 (Oś 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). – Opracowaniu i wdrożeniu programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy będzie służył projekt „Bezpieczne i przyjazne warunki pracy w ZHU Zygmunt Żarna” realizowany przez Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski, który uzyskał ponad 318 tys. zł dofinansowania.

Ponad 1,3 mln zł dofinansowania uzyskał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka z Olsztyna na realizację projektu „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim”. Choroby odkleszczowe, czyli borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu są istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Realizacji programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne posłuży projekt „Profilaktyka raka piersi – na ratunek życia”, który jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Dofinansowanie projektu to ponad 1,5 mln zł.

Więcej szczegółów na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4932/dzialanie-107-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-konkurs-nr-rpwm100700-iz0028-00318-eliminowanie-zdrowotnych-czynnikow-ryzyka-w-miejscu-pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*