Wiadomości

Prezydent Olsztyna spotka się z mieszkańcami Osiedla Grunwaldzkiego

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz spotka się dziś z mieszkańcami Osiedla Grunwaldzkiego. Tematem spotkania będą bieżące sprawy dotyczące mieszkańców osiedla.

Podczas spotkania mieszkańcy będą oczekiwali od prezydenta odpowiedzi na pytania zebrane przez członków Rady Osiedla.

Oto niektóre z pytań przygotowanych na to spotkanie przez mieszkańców:

  • Poprzez jakie działania zostanie zmniejszona uciążliwość ulicy Grunwaldzkiej zarówno dla jej mieszkańców jak i użytkowników tej ulicy? Uciążliwość ta jest związana z nadmiernym hałasem (potwierdza to wykonana kilka lat temu mapa hałasu dla całego miasta), zanieczyszczeniem powietrza, zapyleniem, jak też powodowanymi przez samochody fontannami błota podczas opadów deszczu i śniegu.
  • Jakie w programie rozwoju przestrzennego Śródmieścia, zawarto ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące obszaru Osiedla Grunwaldzkiego? Jaką przypisano w nim funkcję dla ul. Grunwaldzkiej?
  • Czy przystąpiono do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia?
  • Jak będzie wyglądała organizacja ruchu w Śródmieściu w czasie budowy linii tramwajowej i po jej zrealizowaniu, w przypadku zamknięcia lub ograniczenia ruchu na ul. 22 Listopada? Ulicą tą oraz ulicami: Nowowiejskiego i Konopnickiej przenoszony jest znaczny ruch w zachodnim kierunku miasta.
  • Czym Urząd Miasta kierował się udzielając pozwolenia na budowę schodów od nowo wybudowanych, przez firmę ENERGA, budynków do parku „Nad Łyną”?
  • Czy schody będą ogólnodostępne dla mieszkańców osiedla od strony ulicy Grunwaldzkiej? Czy też kolejny raz Urząd faworyzuje bogatego inwestora i jego mieszkańców, wydając pozwolenie na wybudowanie schodów wyłącznie na potrzeby mieszkańców tych budynków?
  • Czy właściciel terenu, na którym stoją wymienione budynki, został zobowiązany do udostępnienia własnego terenu mieszkańcom osiedla, by mogli korzystać z miejsca łączącego ulicę Grunwaldzką schodami z parkiem „Nad Łyną”? Ponieważ schody zostały wybudowane na terenie korytarza ekologicznego stanowiącego publiczną przestrzeń o dużym znaczeniu krajobrazowym należy domniemywać, że z nich będą korzystać wszyscy mieszkańcy nie napotykając na trudności ze strony właściciela terenu, na którym znajdują się wyżej wymienione budynki.
  • Na jakich przesłaniach Rada Miasta wprowadziła strefę płatnego parkowania na ul.Warszawskiej?
  • Co stanie się z budynkiem szkoły na ulicy Jagiellończyka?
  • Jakie są plany co do ulicy Nowogrunwaldzkiej?

Na te i inne pytania przygotowane przez mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego będzie się starał odpowiedzieć dziś (4 grudnia) Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 w Gimnazjum nr 5 przy ul. Konopnickiej 11 w Olsztynie .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*