Wiadomości

Prezydent Olsztyna i Wydział Rozwoju Miasta zapraszają na konferencję urbanistyczną „Powrót do miasta”

Konferencja „Powrót do miasta” poświęcona jest przede wszystkim zagadnieniom suburbanizacji i jej skutkom. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli ekonomiści, socjologowie i architekci.

Zapraszamy Państwa do rozmowy o naszym mieście, jak je budować i rozwijać by spełniało nasze oczekiwania – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Zaproszeni na konferencję eksperci opowiedzą o genezie powstania, przyczynach, skutkach i zapobieganiu suburbanizacji.

Zależało nam na szerokim ujęciu tematu, żeby nie zamykać się tylko w obszarze zabudowy ale by także uchwycić społeczne konsekwencje suburbanizacji – powiedziała Magdalena Rafalska, miejski architekt.

Suburbanizacja oznacza nadmierne rozpraszanie się zabudowy miast, skutkujące wyludnianiem się śródmieść i rozwojem stref podmiejskich. Zjawisko to jest niekorzystne ze względów ekonomicznych, socjologicznych i przestrzennych.

Konferencja odbędzie się 10 października 2014 r., w godzinach od 10.00 do 15.00 w olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym – budynek BK, ul. W. Trylińskiego 2.

Organizatorami spotkania są Urząd Miasta Olsztyna i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Referaty

  • Społeczno-ekonomiczne skutki i koszty suburbanizacji w Polsce prof. Przemysław Śleszyński, (Warszawa)
  • Zabójcza suburbanizacja dr Paweł Kubicki, (Kraków)
  • Geneza powstania polskich suburbiów. Kontekst suburbanizacji dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek (Gdańsk)
  • Rozwój miasta do centrum – przeciwdziałanie procesom suburbanizacji – przypadek Gdyni dr inż. arch. Paulina Szewczyk, mgr inż. arch. Iwona Markesić (Gdynia)
  • Miejskie obszary funkcjonalne mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Mrozek (Olsztyn)
Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*