Wiadomości

Ponad 300 mln zł na koniec roku

W przedostatni dzień 2019 roku marszałek Gustaw Marek Brzezin zawarł z beneficjentami kolejne dwie ważne dla regionu umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oznacza to rozdysponowanie kolejnych 327 mln zł.

30 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie marszałek Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowy z przedstawicielami PKP PLK oraz Szpitala Miejskiego Św. Jana Pawła II w Elblągu.

— Cieszy nas zbliżający się szczęśliwy finał tych przedsięwzięć, bo oba projekty mają swoją historię, w których niebagatelną rolę odegrały wzrosty cen i sytuacja na rynku budowlanym — mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Ponad 220 mln zł dofinansowania unijnego przeznaczonego na rozwój Warmii i Mazur jest mocnym akcentem na koniec roku. Tym dużym krokiem funduszowym wchodzimy w nowy rok i zbliżamy się do poziomu 80 proc. kontraktacji środków unijnych dla regionu na lata 2014-2020. Mówiąc otwarcie, zamierzamy zainwestować na Warmii i Mazurach 100 proc. przeznaczonych dla nas pieniędzy

Spółka PKP planuje prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 275 mln zł, a dofinansowanie blisko 190 mln zł. Remont pozwoli na osiągnięcie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich do 100 km/h i towarowych 80 km/h na linii kolejowej 220 i 70 km/h na linii kolejowej 221.

W ramach projektu przewiduje się prace na 68 obiektach inżynieryjnych, 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Ponadto zaplanowano likwidację przejścia w poziomie szyn w ciągu ul. Kapitańskiej i ul. Jeziornej w Olsztynie, które zostanie zastąpione przejściem podziemnym. Planuje się budowę trzech nowych przystanków: Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny. Wszystkie perony będą wyposażone w nowe ławki oraz wiaty. Zamontowane zostaną także udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na linii nr 220 na p.o. Olsztyn Likusy zaprojektowano mijankę.

— Zaawansowane prace na linii Olsztyn – Gutkowo już trwają, planujemy zakończyć je w przyszłym rokudeklaruje Andrzej Osipow – dyrektor Regionu Północnego w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. — Jesienią 2020 roku rozpoczniemy działania na linii nr 221.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu chce zainwestować w podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego.  Całkowita wartość projektu wynosi blisko 52 mln zł, a dofinansowanie  36 mln zł. Zadania przewidziane do wykonania w projekcie: – rozbudowa bloku operacyjnego (przy ul. Komeńskiego), – modernizacja pomieszczeń (przy. ul. Komeńskiego i Żeromskiego) na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej oraz psychiatrii. W ramach projektu przewiduje się również wyposażenie pięciu sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny. Łączna powierzchnia zmodernizowanych oddziałów, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni wyniesie blisko 10 tys. m. kw.

— Połączenie dwóch elbląskich szpitali trzy lata temu oznaczało potężną reorganizację służby zdrowia w naszym mieściemówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Elblągu. — Inwestycja pozwoli wykorzystać potencjał nowej organizacji i poprawić infrastrukturę, z której korzystać będą mieszkańcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*