Na sygnale

Policyjna grupa SPEED przeciwdziała niebezpiecznym zachowaniom na drogach

4293 wykroczeń, 2772 przekroczeń prędkości, 90 zatrzymanych uprawnień do kierowania, 219 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. To efekty pracy policjantów ze specjalnej grupy SPEED od początku jej powstania.

19 lipca 2019 roku na Warmii i Mazurach powstała grupa SPEED. Grupa ta ma na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Doświadczeni policjanci grupy SPEED mają zwracać uwagę na karygodne zachowania na drodze i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości.

Jak dobrze wiemy prędkość – to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg.

Policjanci zespołu „SPEED” działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Jednak „piraci drogowi” mogą również zostać namierzeni poprzez pomiary statyczne za pomocą mierników prędkości z wizualizacją.

W skład Zespołu wchodzą policjanci z komórek właściwych do spraw ruchu drogowego z jednostek terenowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, posiadających przeszkolenie specjalistyczne w zakresie stosowania przyrządów kontrolno – pomiarowych i mających odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie.

Od początku utworzenia grupy do 31 października 2019 roku policjanci przeprowadzili 4833 kontroli pojazdów, stwierdzili 4293 wykroczenia, z czego ujawniono przekroczeń prędkości ogółem – 2772, 90 w obszarze zabudowanym z prędkością powyżej 50 km/h. Łącznie zatrzymano uprawnień do kierowania – 90 (79 za prędkość „50+”). Zatrzymano 219 dowodów rejestracyjnych (53 za stan techniczny). Funkcjonariusze ujawnili 35 przestępstw drogowych (z czego 19 to nietrzeźwi kierujący).

Policjanci w dalszym ciągu będą dyslokowani wg. popartych analizą stanu bezpieczeństwa miejsc oraz zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, a także z informacji zaczerpniętych z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

Zadaniem Zespołu będzie ujawnianie kierujących dopuszczających się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebezpiecznych wykroczeń między innymi, takich jak: przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych, a także innych przestępstw i wykroczeń mających wpływ na zaistnienie wypadków drogowych.

Źródło: KWP Olsztyn (kw)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*