Na sygnale

Policjanci będą mierzyć prędkość osób jeżdżących hulajnogami

Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w przepisach mają status pojazdu i tym samym ograniczenia prędkości. Policjanci będą kontrolować ich użytkowników.

Hulajnogami elektrycznymi należy jeździć drogami rowerowymi. Jeżeli ich nie ma, to dopuszcza się jazdę jezdnią dla aut, ale pod warunkiem, że prędkość dla samochodów na tej trasie nie wynosi więcej niż 30 kilometrów na godzinę. Na drogach rowerowych czy jezdniach maksymalna prędkość jazdy hulajnogą wynosi 20 kilometrów na godzinę. Kierujący hulajnogami, podobnie jak rowerzyści, powinni wyciągnięciem ręki sygnalizować zamiar skrętu.

Hulajnogi należy parkować równoległe do krawędzi chodnika i jak najdalej od jezdni. Przepisy dopuszczają jazdę po chodniku, ale wtedy hulajnogą trzeba poruszać się tak, aby nie utrudniać poruszania się pieszym. Kierujący musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Prędkość zbliżona do prędkości pieszego jest prędkością umowną, jest to między 4 a 6 kilometrów na godzinę.

Jeżeli ktoś znacząco przekroczy tą prędkość i spowoduje zagrożenie dla pieszych lub kierowców, musi liczyć się z mandatem w wysokości od 20 do 5 000 złotych. Jeśli chodzi o wiek, to minimalną granicą jest 10 lat. Jednocześnie osoba niepełnoletnia musi mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych, ale tylko w strefach zamieszkania oraz pod opieką osoby dorosłej.

Dodatkowo nie można kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. W razie niezastosowania się do tego przepisu kierujący traktowani będą tak samo jak rowerzyści. Kontrole prędkości zapowiadają policjanci z ruchu drogowego w Elblągu. Wynika to z oczekiwań społecznych i sugestii mieszkańców, które były przesyłane, między innymi za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku roku elbląscy funkcjonariusze odnotowali 3 wypadki i 2 kolizje z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tych zdarzeniach były osoby ranne.

Hulajnoga elektryczna – wyposażenie obowiązkowe:

1. Z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. Z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3. Z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

4. Co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

5. W dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

6. Numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

7. Podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Jednocześnie dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej wymienione w punktach 1 i 2 były zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Z kolei światła hulajnogi elektrycznej (pkt. 1 i 2), powinny odpowiadać następującym warunkom:

• światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

• dopuszcza się migające światła pozycyjne;

• światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.

Urządzenie transportu osobistego – wyposażenia obowiązkowe:

1. Z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. Z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3. Numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne urządzenia transportu osobistego, o których mowa w punkcie 1, były zdemontowane, jeżeli kierujący urządzeniem transportu osobistego nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Ponadto wymienione w punkcie 1 światła powinny odpowiadać następującym warunkom:

• światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

• dopuszcza się migające światła pozycyjne;

• światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne – z tyłu.

Źródło: KWP Olsztyn (js/kh)

Komentarz

  1. Szanowna Policjo! Nareszcie prawidłowe postępowanie w sprawie hulajnóg. Ale też najwyższy czas na zajęcie się rowerzystami, bo nie wiedzą do czego jest dzwonek na kierownicy. Nie spotkałam się jeszcze z sytuacją aby ostrzec przejeżdżają obok pieszych używali dzwonka, może nie wiedzà co to jest? Nie słychać jak podjeżdżają pod ludzi. Zebrać ich wszystkich na hepening i uświadomić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*