Wiadomości

Pierwszy dzień wiosny i dzień wagarowicza pod okiem policji

Dziś 21.03 obchodzony jest pierwszy dzień wiosny, który młodzieży znany bardziej jako „Dzień wagarowicza”. Tego dnia olsztyńscy policjanci zwrócą szczególną uwagę na miejsca grupowania się dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji. Kontrolowane będą w szczególności miejsca sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholu, szczególnie tych zlokalizowanych w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci stanowczo reagować będą na wszelkie przejawy czynów zabronionych i zachowań, których ofiarami lub sprawcami mogą być młodzi ludzie.

W trosce o bezpieczeństwo młodych ludzi, policjanci tego dnia przeprowadzą działania prewencyjne o nazwie „Pierwszy dzień wiosny 2023”. Funkcjonariusze w trakcie służby zwrócą szczególną uwagę na miejsca przebywania dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – „wagary”, używanie alkoholu i środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych; stanowią przejawy demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd rodzinny, który decyduje o ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych.

Apelujemy także do sprzedawców, aby sprawdzali dokumenty tożsamości młodych osób kupujących alkohol czy papierosy, w których zawarte są dane potwierdzające pełnoletność lub jego brak. Policjanci stanowczo reagować będą na wszelkie przejawy czynów zabronionych i zachowań, których sprawcami lub ofiarami mogą być młodzi ludzie.

Przygotowując się do „Pierwszego dnia wiosny” profilaktycy z olsztyńskiej jednostki Policji odwiedzili punkty handlowe. Podczas spotkań przypominali właścicielom i pracownikom sklepów o zakazie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim oraz konsekwencjach łamania tego prawa. Rozdawane były również ulotki profilaktyczne. Ponadto przeprowadzono szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą na temat konsekwencji prawnych dotyczących zażywania tzw. używek.

Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące negatywnych skutków picia alkoholu czy palenia papierosów. Profilaktycy wyjaśniali m.in. czym są dopalacze i narkotyki, jakie skutki powoduje ich zażywanie oraz jak prawo sankcjonuje ich spożywanie, posiadanie itp. przez osoby nieletnie. Nastoletni uczestnicy spotkań dowiedzieli się, kim jest „osoba nieletnia”, czym są „czyny karalne” i co to jest „demoralizacja”. Słuchacze poznali również katalog środków wychowawczych, leczniczych i poprawczych.

Przypominamy – polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek. Za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim sprzedawcy może grozić kara grzywny. Ponadto właściciel sklepu może również stracić koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Z kolei za sprzedaż wyrobów tytoniowych osobie poniżej 18-go roku życia grozi kara grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Policjanci apelują! Aby „Pierwszy dzień wiosny” minął w przyjaznej atmosferze, przede wszystkim należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*