Pieniądze na aktywność fizyczną na Warmii i Mazurach

- Kategoria: Wiadomości
0

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

Celem konkursu ofert jest wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej w 2022 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:

1) Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.

1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.

2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach ,,Orlik”.

2) Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych.

Organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2022 r. z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań wynosi 320 tys. zł.

Wnioski przyjmowane są do 24 marca 2022 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Facebook Comments

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Redakcja oraz wydawca serwisu Wiadomosci.Olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Zobacz również

Zakładanie ogrodów Warszawa

Kompleksowe Zakładanie Ogrodów w Warszawie: Tworzenie Przestrzeni Pięknych